fbpx
Politika

Saopćenje za javnost: Inicijativa za reviziju privatizacije “ŽGP Zenica”

Saopćenje za javnost: Inicijativa za reviziju privatizacije “ŽGP Zenica” – Mr. Ramo Isak, poslanik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, pokrenuo je inicijativu da se pokrene postupak revizije privatizacije “ŽGP Zenica” d.d. Zenica. Inicijativa je pokrenuta na zahtjev grupe radnika “ŽGP Zenica” d.d. Zenica, koji su mu u više navrata iznijeli nepravilnosti koje se odnose na privatizaciju ovog preduzeća od strane JATA GOUP d.o.o. Srebrenik: “Privatizacija je izvršena tako da je neregularnom odlukom Skupštine ‘ŽGP Zenica’ o povećanju osnovnog kapitala većinski vlasnik ŽGP-a postala firma JATA GOUP. Državno vlasništvo je sa 68% smanjeno na 29%. Odluka je neregularna jer je ista donesena bez prisustva predstavnika državnog vlasništva kao većinskog dioničara. I Skupština na kojoj je donesena odluka je neregularna jer nije bilo potrebnog kvoruma za održavanje Skupštine. Takođe, Vlada Zeničko-dobojskog kantona nikad nije dala saglasnost za privatizaciju ŽGP-a Zenica.”

Neophodno je da se prethodni navodi službeno provjere, te da se u slučaju utvrđivanja ovakvog stanja pokrene postupak revizije navedene privatizacije preduzeća “ŽGP Zenica” d.d. Zenica.

Kantonalni odbor A-SDA