fbpx
Info

Saopćenje za javnost: Federalno udruženje GEOPA Zenica

Saopćenje za javnost: Federalno udruženje GEOPA Zenica – Poštovani građani,

Ponukani informacijom objavljenom na portalima i u drugim medijima o projektu pokretanja aplikacije za registraciju divljih deponija u Federaciji BiH osjećamo se dužnim da kroz ovo Saopštenje za javnost građanima pojasnimo stanje u kojem se trenutno nalazi sektor okoliša, posebno apostrofirajući stanje okoliša u ZDK.

GEOPA kao federalno udruženje koje se bavi stanjem okoliša, naročito u ZDK, dugi niz godina prati tu problematiku. Na osnovu iznesenog o projektu formiranja aplikacije mišljenja smo da je to klasična manipulacija i zloupotreba sredstava Federalnog fonda za okoliš. Onaj ko je imalo upućen u problematiku okoliša i stanja okoliša u cijeloj Federaciji BiH zna da samo u ZDK postoji najmanje 1000 divljih deponija, dok navedena informacija govori o 2000 deponija u cijeloj Federaciji BiH…

Javna je tajna da sve gradske deponije lokalnih zajednica u Federaciji BiH su proglašene divljim deponijama…Govori se o dvogodišnjem registrovanju lokacija divljih deponija, a da pri tome nemamo podatke o količinama, vrstama, vrsti pristupnih puteva do divljih deponija pa prema tome ne može se govoriti o sanaciji tla za mjesto za koje ne znamo stepen ugroženosti niti potrebna sredstva za sanaciju…I ovaj put će se potrošiti sredstva za okolišne projekte a rezultat će biti 0. Ovo nije paušalna izjava iz razloga što od 2008.godine se vrše registracije divljih deponija a od tada broj divljih deponija nikada nije smanjen.

Moglo bi se reći da je i povećan.Udruženje GEOPA JE još oktobra 2016.godine dalo prijedlog  predviđanja namjenskih sredstava u Budžet ZDK namjenjenih za uspostavljanje Katastra divljih deponija ZDK sa prijedlogom mjera sanacije istih. Ovaj prijedlog projekta podržali su načelnici svih lokalnih zajednica ZDK i gradonačelnik Grada Zenica  o čemu posjedujemo pismeno izjašnjenje svih. Taj prijedlog je prošao i određena su namjenska sredstva za taj projekat u Budžetu za 2017.godinu u iznosu od 50.000 KM.

Ista sredstva nisu utrošena 2017.godine pa su prebačena u Budžet 2018.godine. Do dan danas nije raspisan Javni poziv po ovom pitanju.