Potrošačima se preporučuje da vrate ove proizvode ukoliko su ih kupili, a uvoznici moraju povući proizvode sa tržišta.