Zenica

Radionica “Modeliranje horizontalne raspodjele javnih prihoda poštivanjem principa fiskalnog kapaciteta JLS i regionalnog razvoja”

Radionica “Modeliranje horizontalne raspodjele javnih prihoda poštivanjem principa fiskalnog kapaciteta JLS i regionalnog razvoja” – Udruženje poslodavaca Zenica je u sklopu projekta AGILEd 15.10.2019.godine u Sali Gradskog vijeća Grada Zenica održalo radionicu na temu „Modeliranje horizontalne raspodjele javnih prihoda poštivanjem principa fiskalnog kapaciteta jedinica lokalne samouprave i regionalnog razvoja“.

Cilj radionice je prezentiranje prijedloga izmjena i dopuna Zakona o raspodjeli javnih prihoda FBiH,  pokretanje argumentirane rasprave o predloženim izmjenama i zagovaranje usvajanja izmjena Zakona uz potpuno poštivanje predloženog modela, putem izabranih parlamentaraca Federacije BiH, koji potječu iz različitih kantona Federacije BiH, a kako bi se obezbijedila regionalna zastupljenost i izbjeglo centralizirano donošenje odluka uz preferiranje određenih dijelova Federacije BiH u odnosu na druge.

Radionici je prisustvovao veliki broj predstavnika privrede izvrsne i zakonodavne vlasti i medija:

 • Gradonačelnik Grada Zenica, kao domaćin skupa
 • Predstavnici Udruženja poslodavaca Zenica, kao organizatori skupa
 • Autor prezentiranog modela
 • Predstavnici Parlamenta Federacije BIH
 • Predstavnik Predsjedništva Federacije BiH
 • Predstavnik Zeničko-dobojskog kantona
 • Predstavnik Saveza općina i gradova Federacije BiH
 • Predstavnici jedinica lokalne samouprave općine Jajce, općine Olovo, općine Zavidovići, općine Tešanj i grada Zenica

Zaključci radionice:

Nakon prezentiranog modela, zasnovanog na Studiji koju je proveo Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici 2017. godine, uslijedila je rasprava prisutnih i donešeno je nekolicina zaključaka i preporuka za daljnje postupanje i zagovaranje primjene modela izmjenama i dopunama FBiH Zakona o raspodjeli javnih prihoda. Prisutni su pozdravili pokretanje inicijative Udruženja poslodavaca Zenica, te su donešeni su sljedeći zaključci :

 • Predloženi Model horizontalne raspodjele javnih prihoda je urađen na način da je jasan i potpuno argumentovan i da ukazuje na neophodnost izmjene postojećeg zakona;
 • Prijedlog korekcije pondera za Kanton Sarajevo sa trenutnih 2,0 na 1,54 većina prisutnih smatra neosnovanim slijedom činjenice da određena opterećenja koja Kanton Sarajevo snosi, po osnovu sigurnosti, visokog obrazovanja, sufinansiranja ustanova državne razine i finansiranja predškolskog odgoja također imaju i pozitivne efekte na krajnju potrošnju (studenti, zaposlenici u državnim organima uprave, strane organizacije i predstavništva) i razvoj Kantona. Na narednim radionicama u Mostaru i Tuzli će se razmotriti stavovi prisutnih i opredijeliti konačni zaključak;
 • Prisutni su jedinstveni u stavu da predloženim korekcijama, koje na osnovu pokazatelja iz 2019. godine imaju efekat raspodjele oko 220 miliona KM na fiskalno slabe jedinice lokalne samouprave, predstavlja pravi iskorak ka ravnopravnijem i ravnomjernijem razvoju Federacije BiH.
 • Većina prisutnih je također saglasna sa stanovištem da bi uvjetovanje jedinica lokalne samouprave da prethodno povuku odluke o naplati lokalnih taksi i naknada, na ime finansiranja iz fonda za izjednačavanje fiskalnog kapaciteta, imalo višestruki utjecaj, prije svega smanjenjem parafiskalnih nameta pravnim licima i ujednačavanjem uvjeta poslovanja na teritoriji Federacije BiH. Nadalje, procijenjeno je da bi umanjenje prihoda po ovom osnovu u mnogim jedinicama lokalne samouprave višestruko bilo nadoknađeno vertikalnim transferima i da je pravi put da se transferi prenose kao namjenska sredstva za izgradnju poduzetničke infrastrukture i održavanje lokalnih puteva, što predstavlja jedan od stubova konkurentnosti lokalne zajednice;
 • Pored prezentiranog modela horizontalne raspodjele, predstavnik SOGFBiH je iznio i osnovne podatke o Analizi kojom se zagovara promjena u vertikalnoj raspodjeli, a po kojoj bi se jedinicama lokalne samouprave povećao koeficijent u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza, te po tom osnovu obezbijedilo finansiranje dodatnog opterećenja prenosom nadležnosti, do kojeg je došlo u prethodnim godinama.

U konačnici, predstavnici Udruženja poslodavaca Zenica su opredijelili sublimirati zaključke i sa preostale dvije radionice, koje su planirane, te jedinstvene stavove i zaključke koristiti kao moguće dopune predloženih izmjena i dopuna Zakona.

Slijedeća radionica na istu temu planirano je da se održi u Tuzli.

UDRUŽENJE POSLODAVACA ZENICA

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem