Sudske klupe

Pročitajte za koja je djela sud presudio policajcu Admiru Arnautu kaznu dvije godine i četiri mjeseca zatvora zbog tri krivična djela i petnaest slučajeva

Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Podijeli ovu vijest:

Pročitajte za koja je djela sud presudio policajcu Admiru Arnautu kaznu dvije godine i četiri mjeseca zatvora zbog tri krivična djela i petnaest slučajeva – Dana 26.10.2016. godine, na Općinskom sudu u Zenici pred sudijom Agić Sabrijom, po optužnici Kantonalnog tužilaštva Zenica broj T04 0 KTPO 0019623 14 od 07.07.2015. godine, postupajući tužilac Adina Karadža,    protiv optuženog,  ARNAUT ADMIRA, sin Đemila iz Zenice, po zanimanju policijski službenik zaposlen u MUP ZDK, PS Crkvice, trenutno pod suspenzijom,

zbog krivičnih djela:

 • zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 1. KZ F BiH,
 • pomoć učiniocu poslije učinjenog krivičnog djela iz člana 346. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH,
 • neprijavljivanje krivičnog djela ili učinioca iz člana 345. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, a sve u vezi sa članom 54. KZ F BiH,

na današnjem pretresu sa početkom u 09:30 sati, okončan je glavni pretres po priznanju optuženog, te objavljena presuda kojom se optuženi osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora za navedena krivična djela od 2 (dvije) godine i 4 (četiri) mjeseca.

Optuženo je optužnicom stavljeno na teret da je:

U vremenskom periodu od juna mjeseca 2014. do 25.11.2014. godine na području općine Zenica, kao službena osoba, u svojstvu policijskog službenika MUP-a ZDK, PS Crkvice, u namjeri pribavljanja imovinske koristi za sebe i pribavljanja koristi za lica sklona vršenju krivičnih djela i to: Smajlović Muharema, Hadžović Sanela i Ibraković Jasmina, iskoristio svoje službeno ovlašćenje, tako što je istima davao konkretne savjete o uništavanju tragova nastalih izvršenjem krivičnih djela, te vršio prikrivanja izvršenih krivičnih djela navedenih lica, kao i nabavke vatrenog oružja za potrebe navedenih lica, tako što je svjesno postupao protivno interesima službe, a suprotno odredbama člana 2., člana 3. stav 2. i članova 35., 36. stav 2., 4., 6., i 7., i člana 37. stav 1. i 4. Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona (Sl. novine Ze-do kantona broj 8/06, 20/07, 9/09 i 14/13) i odredbama člana 36. stav 1. i člana 41. stav 1. i 2. Zakona o unutrašnjim poslovima ZDK (Sl. novine Ze-do kantona broj 15/2004), te je kao službena osoba neovlašćeno navedenim licima saopštavao i učinio dostupnim službene podatke, na način da je bio aktivni saradnik Smajlović Muharema, Hadžović Sanela i Ibraković Jasmina, te je kao uniformisano lice MUP-a ZDK putem telefona i ličnim kontaktima, direktno obavještavao članove navedene grupe, o aktivnostima policije prema grupi odnosno prema kriminalnim aktivnostima istih, zatim, davao konkretne savjete o uništavanju tragova nastalih izvršenjem krivičnih djela navedenih lica, kao i vršio prikrivanje izvršenih krivičnih djela istih, te za iste usluge tražio i dobijao novčanu naknadu, kao i učestvovao u nabavci vatrenog oružja za potrebe ove kriminalne grupe, te što iako je imao saznanja da se lica Smajlović Muharem, Hadžović Sanel i Ibraković Jasmin bave izvršenjem krivičnih djela teška krađa, ista nije prijavio nadležnim organima, niti je na bilo koji način svoja saznanja prenio svojim nadređenim,  na način da je:

 1. Nakon što je dana 11.06.2014. godine MUP ŽZH, PU Grude putem Depeše obavijestio MUP ZDK PU I o počinjenim krivičnim djelima teške krađe putničkog motornog vozila, kojom Depešom se potražuju Smajlović Muharem i Kukuruz Admir kao počinioci djela, kao i pmv „Pasat“ crvene boje reg. oznake T07-J-291, vlasništvo Smajlović Muharema, osumnjičeni Arnaut Admir je po prijemu obavještenja iz Depeše, o svemu telefonskim putem obavijestio Hadžović Sanela, koji je po prijemu te informacije odmah u telefonskoj komunikaciji detaljno o navedenom upoznao Smajlović Muharema, naglašavajući mu da su informacije pouzdane, tačne i provjerene, jer su dobijene od strane policijskog službenika Arnaut Admira, da bi nakon prijema tih informacija, Smajlović Muharem promijenio sve korisničke brojeve svojih mobilnih telefona, što je naložio i svojim saradnicima uključujući i suprugu Samru, nakon čega se skrivao u stanu na području naselja Crkvice u neposrednoj blizini Policijske stanice “Crkvice”.
 2. Nakon policijske potjere za otuđenim vozilom PMV “Passat” vlasništvo Palavra Davora iz Zenice, a koje je otuđeno dana 03/04.08.2014. godine u Ul. hadžije Mazića put broj 16, općina Zenica, kao i pronalaska istog na lokalitetu mjesta Prašnice u Zenici, kojom prilikom je Hadžović Sanel ostvario kontakt sa Porča Selvedinom na broj 063 7110-170 u kojem je istog obavijestio da je uspio pobjeći policijskoj potjeri zajedno sa Ćelom, a nakon toga više puta telefonski pozivao sa svog mobilnog telefona korisničkog broja 066/292-596, osumnjičenog Arnaut Admira na njegov broj telefona 062/819-101, od kojeg je jasno i konkretno tražio informaciju da li je tokom policijske potjere za otuđenim vozilom od strane policijskih službenika uočen Smajlović Muharem, koji je očito vozio otuđeno vozilo upitavši ga da li ima potrebe da se ovaj privremeno krije, da bi potom osumnjičeni odmah izvršio provjere u policijskoj stanici, a potom odmah ostvario telefonski kontakt sa Hadžović Sanelom, kojom prilikom je istog obavjestio da je bila policijska potjera za otuđenim vozilom, ali da niko nije uočio “Ćelu” za upravljačem otuđenog vozila, te da nema potrebe da se skriva obećavši mu, da ukoliko dođe do novih informacija vezano za navedeni događaj, odmah će obavijestiti Sanela.
 3. Dana 04.08.2014. godine, odmah nakon izvršenja krađe predmetnog vozila pmv „Pasat“ vlasništvo Palavra Davora iz Zenice, osumnjičeni Arnaut Admir je putem svog mobilnog telefona pozvao Hadžović Sanela na njegov mobilni telefon da se vide čim prije, te postupajući po tom dogovoru istog dana oko 13,00 sati sastaju se u restoranu “Paviljon” u Zenici, da bi nakon što je osumnjičeni dao potrebne informacije Hadžović Sanelu, Hadžović Sanel je u 16,15 sati putem telefona pozvao Ibraković Jasmina, kojom prilikom mu je saopštio da je malo prije bio sa “uniformisanim čovjekom iz policije”, koji mu je prenio da su “policijski ziceri” na njemu, “sve se vidi, sve se prati, kad se ulazi, kad se izlazi”, a upozorenje se odnosilo na kretanje Ibraković Jasmina sa vozilom prethodne noći u vrijeme izvršenja teške krađe PMV-a “Passat”, vlasništvo Palavra Davora iz Zenice.
 4. Dana 20.08.2014. godine, nakon što se osumnjičenom Arnaut Admiru obratio Hadžović Sanel putem telefona korisničkog broja 066/292-596, na njegov broj telefona 062/819-101, tražeći od istog da mu provjeri da li je pronađeno vozilo crne boje, otuđeno na području Crkvica, osumnjičeni je odmah izvršio provjere u OKP-PU I i potvrdio da jeste, da bi osumnjičeni tom prilikom od Hadžović Sanela, odnosno Smajlović Muharema, tražio novac u iznosu od 150 KM kao protuuslugu, a na ime kupovine drva, nakon čega se i sastao sa Hadžovićem ispred kuće u kojoj Hadžović Sanel živi sa svojom suprugom na adresi Prve zeničke brigade broj 78/C, a u naknadnoj telefonskoj komunikaciji između istih, Arnaut Admir je potvrdio da je predmetno vozilo pronađeno (“E, našle vlasti”) i da je razmišljao o onome što mu je Sanel ranije govorio, a radi se najvjerovatnije o smještaju ukradenih vozila te da će razgovarati o tome.
 5. U večernjim satima 22.08.2014. godine, radeći noćnu smjenu, nakon što je obaviješten putem UKT radio veze od strane policijskih službenika sa terena da je izvršena krađa registarskih tablica sa oznakom A02-E-249 sa pmv marke “Mercedes” vlasništvo Imamović Mahmuta iz Zenice sa parking prostora u neposrednoj blizini restorana „Losado“ kojom prilikom su mu kolege rekle da sumnjaju da je izvršilac ovog krivičnog djela Smajlović Muahrem zvani ”Ćelo”, osumnjičeni je u 00,19 sati sa svog mobilnog telefona broja 062/819-101, pozvao Hadžović Sanela na njegov mobilni telefon korisničkog broja 066/292-596 i prvo ga upitao, da li sluša UKT radio vezu, čime je jasno i nedvosmisleno dao do znanja da je upoznat o tome da Sanel Hadžović posjeduje UKT stanicu sa frekvencijom i radnim policijskim kanalom na što mu je Sanel odgovorio negativno, da bi ga potom obavijestio da je prijavljen nestanak tablica, a da je “onaj”, misleći na Smajlović Muharema, viđen u blizini, te da je potrebno da Sanel obavijesti Muharema o navedenom, kao i to da se policijski službenici PU I pripremaju da imenovanog pretresaju odnosno “trkeljaju”, nakon čega je u daljem razgovoru Sanel osumnjičenom Admiru rekao da će i on najvjerovatnije ići sa svojim vozilom u grad te da nije registrovan pa da ga ne diraju i zaustavljaju.
 6. Dana 04.09.2014. godine, po dolasku na posao, osumnjičeni Arnaut Admir, a nakon što je zaprimio prijavu teške krađe pmv marke „Golf IV“ reg.br. 040-T-781, vlasništvo Mušović Hasebe, odmah ostvario telefonsku komunikaciju sa Hadžović Sanelom iz koje je vidljivo da je Sanel prethodno pozivao putem UKT veze Arnaut Admira jer mu se učinio njegov glas na UKT stanici, da bi potom osumnjičeni upitao Sanela da li su sinoć „šta radili“ jer je prijavljena krađa vozila, rekavši mu da mu je Sanel odmah pao na pamet, kojom prilikom mu Hadžović Sanel nije ništa odgovorio nego se nasmijao i rekao mu da sluša vezu policije, nakon čega osumnjičeni nije prijavio nadležnim organima odnosno svojim nadređenim ko je izvršilac ovog krivičnog djela iako je znao da je to Hadžović Sanel.
 7. Dana 16.09.2014. godine, nakon ostvarene telefonske komunikacije, između osumnjičenog Arnaut Admira, Ibraković Jasmina i Hadžović Sanela kojom prilikom su isti razgovarali o pozicijama saobraćajnih patrola u gradu, osumnjičeni Arnaut Admir je tražio od Sanela da mu ovaj donese jedan litar alkoholnog pića “Štok” što je Sanel i učinio, a kao protuuslugu osumnjičeni je njemu dao informacije o rasporedu policijskih patrola.
 8. Nakon izvršenja krivičnog djela od strane Hadžović Sanela dana 16.09.2014. godine kada je Hadžović Sanel u UO „Trend“ u Zenici, koristeći vatreno oružje – pištolj nanio tjelesne povrede Smajlović Aldinu zvanom „Njonjo“, te nakon što je Sanel zbog bojazni da ne bude prijavljen od strane Smajlović Aldina nadležnoj policijskoj stanici PS “Centar”, Zenica, pozvao osumnjičenog policijskog službenika Arnaut Admira, da provjeri da li ima prijave, te ukoliko ima, da prijavu zataška, osumnjičeni Arnaut Admir je odmah izvršio provjere u PS Centar, te putem mobilnog telefona, obavjestio Hadžović Sanela, da još nema prijave protiv njega, te da će on pratiti ako u narednom periodu bude prijave, da bi odredili pravac djelovanja, na koji način mu je obećao pomoć kako ne bi bio razotkriven, nakon čega je Sanel Hadžović pozvao svoju suprugu Mejremu i od iste zahtjevao da iz kuće u kojoj stanuju ukloni na drugu lokaciju drogu i pištolj, što je ista i uradila, o čemu je putem telefona obavijestio osumnjičenog,  nakon čega je osumnjičeni  nakon nekoliko sati od Sanelovog poziva i urgencije, pozvao i obavijestio Sanela da je bilo poziva zbog narušavanja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu, ali pošto je on zvao vođu odnosno šefa smjene, nisu uputili policijsku patrolu na intervenciju, već samo u više navrata prošli pored navedenog objekta.
 9. Dana 19.09.2014. godine osumnjičeni Arnaut Admir je putem telefonske komunikacije sa Hadžović Sanelom, dao istom instrukcije oko uklanjanja tragova krivičnog djela nakon pucnjave koja se desila u UO “KISS” u Busovači i u kojoj je učestvovao Hadžović Sanel, nakon čega je u toku razgovora kao protuuslugu tražio od Sanela posredovanje u zajmu koji je ovaj tražio od Ibraković Jasmina u iznosu od 900 KM, te se također raspitivao za Smajlović Muharema zv. „Ćelo“, da bi potom stupio u telefonski kontakt sa Ibraković Jasminom, i to dana 27.09.2014. godine gdje je tokom razgovora Admir tražio od Jasmina “da mu gleda ako sta naleti ono”, nakon čega dana 29.09.2014. godine u ponovnom telefonskom razgovoru sa Ibraković Jasminom, osumnjičeni potvrđuje da mu Jasmin Ibraković posreduje u kupovini nekog vozila “Pasat” te da su Sanel (Hadžović Sanel) i Ćelo (Smajlović Muharem) obećali da će zamijeniti karambolke na tom vozilu koje su navodno sporne (dotrajale), a sve to kao protuuslugu za davanje im potrebnih informacija od strane osumnjičenog kao i prikrivanje krivičnih djela koje isti čine.
 10. Osumnjičeni Arnaut Admir je dana 24.09.2014. godine intervenisao kod policijskog službenika PS Crkvice Pašalić Mirnesa prilikom zaustavljanja i kontrole Hadžović Sanela iako je bio upoznat sa kriminalnim aktivnostima kojima se isti bavio, na način da je nakon što ga je nazvao Hadžović Sanel rekavši mu da kod sebe nema identifikacione dokumente, niti dokumente od vozila, osumnjičeni je tada nazvao kolegu Pašalića i rekao mu da je vozač i vozilo koje je zaustavio u redu, te da se radi o njegovom prijatelju i da ga pusti, što je Pašalić Mirnes i učinio.
 11. U večernjim satima 26.09.2014. godine u 22,35 sati, nakon što je osumnjičenog putem telefona kontaktirao Hadžović Sanel i od istog tražio da provjeri informaciju da li je iste večeri u 23,45 sati od strane policijskih službenika u Ulici Prve zeničke brigade, u pmv marke “Golf IV”, plave boje reg. oznaka E70 M 046 u kome su se nalazili Hinović Emir iz Gradišća i Efendić Belmin, koji je inače šura od Smajlović Muharema, pronađena opojna droga „speed”, rekavši mu da je on to doznao slušajući radni UKT kanal MUP-a ZDK, osumnjičeni je to i učinio te mu javio povratnu informaciju.
 12. Nakon ostvarenih telefonskih komunikacija sa Smajlović Muharemom zvanim „Ćelo“ od dana 14.10.2014., 16.10.2014. i 22.10.2014. godine, kojom prilikom je Smajlović Muharem zatražio od osumnjičenog da mu donese neki papir sa oznakom MUP-a kako bi on na tom papiru napisao da je bio lišen slobode, da mu je oduzeta droga, a sve s namjerom da neko lice prevari da mu je droga oduzeta, tačno neutvrđenog dana u oktobru 2014. godine osumnjičeni je otišao do njegove kuće i donio mu dva bjanko standardizirana izvještaja PS i ista mu predao.
 13. Dana 19.10.2014. godine i 28.10.2014. godine, osumnjičeni je putem telefona intervenisao kod policijskog službenika Gadžun Fuada koji je radio u saobraćajnoj patroli u PS Crkvice, tražeći od njega da propusti  Ređiba sa drvima kao i lica po nadimku Kole i Esu iz Puhovca, koji u prevozili drva sa kombi vozilom i kamionom, što je ovaj i učinio.
 14. Dana 24.10.2014. osumnjičeni je nakon ostvarene telefonske komunikacije sa NN licem koji koristi mobilni telefon broj 061/470-807, kada mu je isto lice saopštilo da je imao saobraćajnu nezgodu u Radakovu, upitavši ga da li mu može šta srediti, nakon tog poziva, odmah pozvao PS Crkvice na broj 122, gdje mu se javila kolegica Kajtaz Emina zv. “Mina” kojom prilikom mu je ista na njegov upit saopštila da će uviđaj u Radakovu vršiti policijski službenici Pašalić Mirnes i Pivić Nedžad, nakon čega je osumnjičeni pozvao kolegu Pašalić Mirnesa na broj telefona 061/416-357 i intervenišući da vozaču sa pmv „Ford“, koji je izazvao nezgodu, napiše prekršajnu kaznu od 50 KM.
 15. Nakon obavljenih telefonskih razgovora u dane 07.10.2014. godine i 04.11.2014. godine sa NN licima na brojeve telefona 061/207-437, 061/996-683 i 065/302-052, osumnjičeni je nabavio automatsku pušku za Hadžović Sanela od NN lica  u mjestu Seoci za novčani iznos od 150,00 KM i to od novca koji mu je prethodno dao Hadžović Sanel nakon čega je kupljenu pušku predao Hadžović Sanelu, koji mu je tom prilikom rekao da za njega nabavi još neku pušku ukoliko nađe, da bi potom osumnjičeni pokušao da kupi automatsku pušku od Mulić Emira iz Zenice, međutim obzirom da je isti pušku prodavao za 200 KM, osumnjičeni je odustao od kupovine te puške za Hadžović Sanela jer Emir nije htio sniziti tu cijenu.

Dokaze na osnovu kojih je tužilaštvo temeljilo optužnicu protiv optuženog i koji su predati sudu  pribavljeni su na osnovu posebnih istražnih radnji nad optuženim i to: nadzor i tehničko snimanje telekomunikacija iz člana 130. stav 2. tačka a) ZKP-a F BiH.

Kantonalni tužilac   Adina KaradžaStrogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno