U pogledu geografskog rasporeda, najviše priliva investicija tokom 2020. godine je iz Hrvatske (149,4 miliona KM), a onda iz Srbije (135,3 miliona KM).

Posmatrano po djelatnostima, najviše investicija je realizovano u oblasti finansijske uslužne djelatnosti (bankarski sektor) u iznosu od 157 miliona KM, zatim u oblasti trgovine na veliko 93,9 miliona, te u oblasti proizvodnje električne energije 88,6 miliona KM.

Prilivi investicija se mogu okarakterizirati da su bili relativno dobri s obzirom na duboku globalnu recesiju koja je utjecala na sposobnost stranih ulagača, čak je zabilježeno izvjesno povećanje u odnosu na 2019. godinu kada su investicije bile niže za 81 miliona KM. Međutim, treba istaći da su glavninu investicija predstavljale reinvestirane zarade iz postojećih preduzeća sa stranim investicijama, a one su iznosile čak 586,3 miliona KM, dok su investicije u formi vlasničkih udjela bile mnogo niže.

Na kraju 2020 godine, stanje direktnih stranih investicija je iznosilo 15,08 milijardi KM. Ovaj iznos predstavlja rezultat investiranja u prethodnim godinama, kao i poslovanja preduzeća u stranom vlasništvu. Najveći iznos stanja direktnih investicija se i dalje odnosi na Austriju (2,78 milijardi KM), Hrvatsku (2,42 milijarde KM) i Srbiju (blizu 2,19 milijardi KM). Posmatrano po djelatnostima, najviše stanje direktnih stranih investicija je u oblasti finansijskih usluga (3,67 milijardi KM), zatim u oblastima telekomunikacija (1,74 milijardi KM) i trgovine na veliko (1,41 milijardi KM).

U skladu sa politikom revizije i na osnovu dodatnih podataka prikupljenih u ovogodišnjem istraživanju, zajedno s objavljivanjem podataka za 2020. godinu izvršene su revizije podataka i za prethodne dvije godine, navodi se u saopćenju Centralne banke BiH.