Sudske klupe

Potvrđena optužnica protiv pomoćnica gradonačelnika u aferi TXTV

Potvrđena optužnica protiv pomoćnica gradonačelnika u aferi TXTV

Napomena:

„Potvrđivanjem optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.“

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

KANTONALNO TUŽILAŠTVO-TUŽITELJSTVO

ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

Broj: T04 0 KTPO 0029300 17

Zenica, 31.07.2017. godine

                                                  

OPĆINSKOM SUDU U ZENICI

Sudiji za prethodno saslušanje ZENICA

Na osnovu člana 45. stav 1. i 2. tačka i), člana 241. stav 1. i člana 242. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP F BIH), podižem,

O P T U Ž N I C U

 Protiv:

 

  1. Karić Semire, rođena 1960. godine u mjestu Stolac, općina Stolac,
  2. Isović Bisere, rođena 1957. godine u mjestu Nova Varoš, Republika Srbija,

 

Što su,

Dana 31.05.2016. i 02.08.2016. godine, kao službene osobe i to Karić Semira u svojstvu Pomoćnika gradonačelnika za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina grada Zenica, a Isović Bisera u svojstvu Šefa Odsjeka za upravno-pravne poslove iz oblasti urbanizma u Službi za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina grada Zenica, u gradskoj upravi grada Zenica, u namjeri da firmi „TXTV“ d.o.o. Tuzla pribave pravo u vidu građenja, prekoračile svoja službena ovlašćenja na način da su, zajednički, protivno odredbama člana 117. stav 3. u vezi sa članom 115. stav 2. tačka c), 116. stav 1. tačka c) i članom 119. stav 1. tačka a) Zakona o prostornom uređenju i građenju ZDK, omogućile izgradnju trase kablovskih CATV instalacija na području grada Zenica u obuhvatu naselja u užem gradskom jezgru koje su postavljene na kanalizacionu mrežu javne rasvjete čiji je vlasnik Grad Zenica, bez prethodno riješenih imovinsko-pravnih odnosa i bez odluke gradskog vijeća grada Zenica o ustupanju na korištenje navedenih kanalizacionih cijevi javne rasvjete postupajući na taj način protivno odredbama člana 13. stav 2. tačka 5. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH i bez naknade, na način da su omogućile firmi „TXTV “ d.o.o. Tuzla, besplatno, izgradnju trase kablovskih CATV instalacija, tako što je Karić Semira, postupajući po zahtjevu firme “TXTV “ d.o.o. Tuzla, donijela Rješenje o urbanističkoj saglasnosti broj: … od 31.05.2016. godine koje je preduslov za donošenje rješenja o građenju, a Isović Bisera potpisala Rješenje o odobrenju građenja za navedenu firmu broj: … od 02.08.2016. godine, u ime Karić Semire, iako su znale da imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni, da nije data saglasnost gradskog vijeća grada Zenica na navedenu izgradnju, kao i da nije donesena odluka o ustupanju navedenih cijevi na korištenje te da nije donesen pravilnik o cijenama korištenja navedenih cijevi,

 

Dakle, zloupotrebom službenog položaja drugom pribavile pravo koje mu ne pripada,

Čime su učinile krivično djelo Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 1. KZ F BiH u vezi sa članom 31. KZ F BiH.

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem