Sudske klupe

Potvrđena optužnica: Mustafa Balić lažnim dokumentima do 42.033 KM invalidske penzije

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 31.03.2021.godine, podiglo je optužnicu protiv Balić Mustafe, zbog počinjenog krivičnog djela Krivotvorenje isprave iz  člana 373. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH i Prijevare iz člana 294. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH, a sve u vezi sa članom 54. KZ FBiH. Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 02.04.2021. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda u Zenici.
OPĆINSKOM SUDU U ZENICI
-Sudiji za prethodno saslušanje ZENICA
Na osnovu člana 45. stav 2. tačka i) u vezi sa članom 241. Zakona o krivičnom postupku F BiH, p o d i ž e m
O P T U Ž N I C U
Protiv,
BALIĆ MUSTAFA, iz Zavidovića, neosuđivan
što je,
Dana 01.04.2011. godine, u Zenici, u namjeri ostvarivanja prava na invalidsku penziju za sebe, nabavio radi upotrebe medicinsku dokumentaciju i to: Otpusno pismo …,Služba za psihijatriju, matični broj: …, na njegovo ime i prezime, na kojem pismu je lažno naveden podatak da je bio na liječenju od 22.05. do 18.06.2009. godine, sa dijagnozom povratni depresivni poremećaj sa psihotičnim simptomima (F33.3), iako je znao i bio svjestan
da navedeno pismo sadrži lažne podatke, jer u navedenom periodu nije bio liječen, niti hospitaliziran u …, dok je pod navedenim brojem protokola izdato Otpusno pismo navedene bolnice na ime …, zbog dijagnoze SCH residualis (F20.5), koju dokumentaciju je upotrijebio kao vjerodostojnu i priložio Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo – Odjeljenje za prvostepeni postupak medicinskog vještačenja u …, u dva navrata i to prvi put podnošenjem zahtjeva za donošenje nalaza, ocjene i mišljenja dana 22.03.2010. godine na koji način je doveo u zabludu K.-Š. dr. N., ljekar kontrolor i S. dr. B.J, stručni organ u prvom stepenu, koji su dana 06.04.2010. godine donijeli nalaz, ocjenu i mišljenje broj: … i utvrdili da postoji prva kategorija invalidnosti podnosioca zahtjeva, na osnovu čega je dana 13.01.2011. godine Federalni zavod za penzijsko-invalidsko osiguranje … donio Rješenje broj: … kojim se Balić Mustafi priznaje pravo na invalidsku penziju počev od 01.06.2010. godine, a potom podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog/penzijskog i invalidskog osiguranja od 01.04.2011. godine, te zahtjeva za donošenje nalaza, ocjene i mišljenja dana 01.04.2011. godine, na koji način je doveo u zabludu R. dr. J., specijalistu medicine rada, Š. dr. M., neuropsihijatra, K. dr. I. neuropsihijatra, koji su na osnovu lažne medicinske dokumentacije dana 06.09.2011. godine donijeli Nalaz, ocjenu i mišljenje broj: … u kojem je konstatovano da postoji prva kategorija invalidnosti podnosioca zahtjeva, nakon čega je dana
16.12.2013. godine Federalni zavod za penzijsko invalidsko osiguranje … donio Rješenje broj … kojim se Balić Mustafi priznaje pravo na invalidsku penziju u mjesečnom iznosu od 179,61 KM, počev od 01.06.2010. godine, te je isti kontinuirano primao naknadu po osnovuinvalidske penzije počev od 01.06.2010. godine do danas, na koji opisani način je pribavio protupravnu imovinsku korist za sebe u ukupnom iznosu od 42.033,15 KM (do 31.12.2020. godine), a obzirom da i dalje koristi pravo na invalidsku penziju još uvijek nanosi štetu istom Zavodu,

čime je počinio krivično djelo „Krivotvorenje isprave“ iz člana 373. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH i krivično djelo „Prijevare“ iz člana 294. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH, a sve u vezi sa članom 54. KZ FBiH.

*Molimo Vas da pri preuzimanju ili prenošenju informacija koje objavljuje Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona o predmetima  u kojima su osobe osumnjičene ili optužene za krivična djela, imate u vidu  presumpciju nevinosti iz člana 3. Zakona o krivičnom postupku F BiH u kojem je u stavu 1.  definisano da se svako smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja.
Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem