Kultura

Pogledajte koliko ko izdvaja za kulturu u ZDK

Pogledajte koliko ko izdvaja za kulturu u ZDK – U 2017.godini općine u ZDK kao i Grad Zenica planirali su u svojim budžetima sredstva za oblast kulture. Međutim vidljivo je i da se procenat izdvajanja za kulturu razlikuje od općine do općine. Šta jedan grad čini ozbiljnim gradom? Dosta toga, a u najvećoj mjeri i kultura.

U ZDK od 12 općina najmanje je u odnosu na svoj budžet izdvojila, najmanja, općina Doboj Jug 0,18% ili 4.000KM, dok je najviše izdvojio Kakanj 3,60% ili 851.204KM.

ZDK je u 2017.godini planirao za oblast kulture 3.557.140KM odnosno 1,14%. Uzimajući u obzir međunarodne standarde koji utvrđuju pozitivnim svako izdvajanje iznad 1% može se konstatovati da je jedan broj općina u ZDK zadovoljio ovaj kriterij među kojima nažalost nije i Visoko.

U okviru “Transfera za ustanove kulture” Kanton je izvojio u 2017. godini 3.262.140,00 KM. Zeničko-dobojski kanton je nastavio finansirati 15 ustanova kulture (11 javnih biblioteka, 3 javna muzeja i Bosansko narodno pozorište Zenica) i time omogućio kvalitetno funkcionisanje ustanova kulture.

Iz Izvještaju Monitoring tima je moguće zaključiti da pojedini osnivači ustanova nedovoljno finansiraju ustanove kulture koje su osnovali, te da se pomenute ustanove u pojedinim slučajevima skoro u potpunosti finansiraju sa kantonalnog “Transfera za ustanove kulture”. (Visoko.co.ba)

 
loading...