Info

Ovo je plan zapošljavanja u policijskim agencijama, koliko radnika treba SIPA-i, Direkciji i Graničnoj policiji?

Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Podijeli ovu vijest:

Državni ministri uskoro bi trebali razmatrati Prijedlog odluke o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou Bosne i Hercegovine u 2024. godini za Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA), Direkciju za koordinaciju policijskih tijela i Graničnu policiju.

SIPA planira izvršiti odabir 15 kadeta za čin policajac te 15 kadeta za čin mlađi inspektor.

– Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije sistematizovano je 680 radnih mjesta policijskih službenika od kojih je trenutno popunjeno 525 radnih mjesta, a upražnjeno je 155.

Napominju da je do kraja 2024. planiran prestanak radnog odnosa u Agenciji 15 zaposlenih po osnovu zakonom propisanih uvjeta za prestanak radnog odnosa.

– S obzirom na naprijed navedeno nesporno je da Agencija u 2024. može planirati prijem još 15 kadeta za čin “mlađi inspektor”, jer njihovim prijemom neće biti prekoračena gornja granica dozvoljenog broja zaposlenih u Agenciji od 789 izvršilaca, a također i broj radnih mjesta policijskih službenika u činu mlađi inspektor koja će se popuniti putem prijema kadeta, sve u skladu s Odlukom o načinu popunjavanja upražnjenih radnih mjesta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu – stoji u Prijedlogu odluke.

U Direkciji za koordinaciju policijskih tijela, utvrđuje se prijem 50 kadeta u činu policajac u 2024.
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Direkciji ukupno je predviđeno 1.268 zaposlenih, od čega 1.135 policajaca, od kojeg broja je trenutno popunjeno 766 radnih mjesta sa 29. februarom ove godine, pri čemu se vodi računa da ukupan broj ne prelazi 877.

– Prijedlogom Odluke je precizirano da u 2024. se raspiše javni oglas za prijem 50 kadeta u početnom činu policajac, koje bi 01. septembra 2025. bili upućeni na školovanje u Agenciju za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, po prethodno utvrđenom dogovoru i raspoloživim kapacitetima i odobrenim sredstvima Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, a koje bi trajalo do 30. marta 2026.
Direkcija je popunjena sa oko 67,98 posto i taj će se postotak u narednom periodu smanjiti zbog odliva kadra usljed penzionisanja policijskih službenika za 2024. okvirno 55, 2025. okvirno 60 i 2026. okvirno 50, kao i u manjem obimu i drugi razlozi prestanka radnog odnosa (sporazumni prestanak, smrt, penzionisanje po osnovu invalidnosti…), a nedostatak policijskih službenika kontinuirano se odražava na normalan proces rada – navodi se.

Nadalje, na ukupan broj zaposlenih policajaca na mjesečnom nivou u prosjeku je kontinuirano oko 50 na bolovanju.

– Otvaranjem novih objekata diplomatsko-konzularne mreže, kao npr. Konzulata u Trebinju, poslova pratnje novca Centralne banke BiH i pratnje dokaznog materijala, znatno je povećan obim poslova iz nadležnosti štićenih ličnosti, čime je došlo do povećanja sveobuhvatnog obima poslova iz nadležnosti Direkcije – stoji u Prijedlogu.

Dugogodišnji problem nepokrivenosti državne granice posljednjih godina povećao se zbog velikog broja ilegalnih migranata, otvaranja novih graničnih prijelaza, a što se negativno reflektovalo na efikasno obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti Granične policije BiH i dovelo do potrebe angažovanja policijskih pripadnika iz agencija u sastavu Ministarstva sigurnosti BiH, ali i i iz Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a.

Kako kažu, konstantna kadrovska nepopunjenost policijskim službenicima, naročito je izražena u prethodnim godinama, zbog odlaska velikog broja policijskih službenika u penziju, u druge agencije ili zbog drugih razloga, tako da Graničnoj policiji BiH trenutno nedostaje 650 policijskih službenika ili 26,8 posto od sistematizovanog broja, od čega u činu “policajac” nedostaje njih 386.

Problematizira se i činjenica da Zakon o budžetu institucija BiH za ovu godinu nije usvojen, te da je na snazi instrukcija o privremenom finansiranju institucija.

Nakon što se odobri budžet za svaku fiskalnu godinu, izvršit će se zapošljavanje policijskih kadrova iz ovog plana najkasnije u roku od 90 dana od datuma predviđenog dinamikom.

Autor: faktor.baStrogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno