U Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, tačnije, iz Pravnog odjeljenja pojašnjavaju da pravo na uplatu doprinosa na penzijsko i invalidsko osiguranje do tri godine, “dokup staža”, ostvaruju osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba, a prema mjestu prebivališta u Federaciji BiH.

Minimalno 37 godina staža osiguranja

– Dokup staža osiguranja do tri godine za osobe koje bi ispunile uvjete za jednu od kategorija starosnih penzija, regulisano je Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Cilj uplate doprinosa je omogućiti nezaposlenoj osobi odlazak u penziju, pod određenim uvjetima. Uvjeti starosne granice i ukupnog penzijskog staža regulisani su odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO-u), zavisno od same kategorije penzije – kažu u Pravnom odjeljenju i dodaju:

– Dokup staža za starosnu penziju sa 40 godina staža osiguranja (zagarantovana penzija), moguć je za osiguranike koji imaju minimalno 37 godina staža osiguranja, te uplaćene doprinose za PIO, ali i pod uvjetom da već nisu, ili bi ranije ispunile uvjete za prijevremenu starosnu penziju, u skladu sa članom 142 i čl. 143. Zakona o PIO-u. Isto vrijedi i za muškarce i žene.

Ističu da poseban penzijski staž (pripadnost oružanim snagama BiH) zakonski nije moguće uračunati u ovu kategoriju penzije.

Podsjećaju da pravo na starosnu penziju imaju osobe koje su navršile 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.

– Kod kategorije starosne penzije 65 godina starosti i 15 godina staža osiguranjaza dokup staža neophodno je ispuniti 12 godina staža osiguranja i zahtjev predati prije navršenih 65 godina starosti (muškarci i žene). Kod starosne penzije 65 godina starosti i 20 godina penzijskog staža minimalni uvjet jeste 17 godina penzijskog staža – navode iz Službe za zapošljavanje ZDK.

Uvjeti za odlazak u izuzetnu prijevremenu penziju u ovoj godini

Dodaju da Odredba člana 144. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju propisuje da: “Osiguranik ima pravo na starosnu penziju i kada navrši 40 godina penzijskog staža i najmanje 62 godine života“.

– Kod ove kategorije starosne penzije (izuzetna prijevremena penzija) za muškarce i žene, moguće je uračunati poseban staž u dvostrukom trajanju, uz pismenu saglasnost podnosioca zahtjeva, te je minimalni penzijski staž kako bi se ostvarilo pravo na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, 37 godina penzijskog staža sa posebnim stažem u dvostrukom trajanju, s tim da se uvjeti za ovu kategoriju penzije stječu sa navršenih 62 godine starosti (života) – navode.

Prema Zakonu o PIO-u žene imaju pravo na starosnu penziju kada navrše najmanje (u 2021. godini): 57 godina života i 32 godine staža osiguranja, a muškarci kada navrše najmanje 62 godine života i 37 godina staža osiguranja.

– Dokup staža za navedene kategorije prijevremene penzije za muškarce ili žene je sa minimalno navršenih 29 godina staža osiguranja (žene) ili 34 godine staža osiguranja (muškarci), s tim da uvjet godina starosti za prijevremenu starosnu penziju za muškarce ili žene mora da bude ispunjen u kalendarskoj godini, s obzirom na to da se Zakon proporcionalno mijenja u skladu sa godinama staža osiguranja i starosti osiguranika. To znači da se svake kalendarske godine (od dana objavljivanja i stupanja na snagu samog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, tj. od 01.3.2018. godine) na godine starosti i staža osiguranja dodaje uvjet od šest mjeseci – navode iz Pravnog odjeljenja i dodaju:

– U konačnici, uplatom doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje do tri godine oba ova uvjeta trebaju biti ispunjena (dakle godine staža osiguranja i godine starosti osiguranika) u tekućoj godini, a do završetka kalendarske godine,(recimo do kraja tekuće – 31.12.2021. godine). U suprotnom, nezaposlena osoba mora naredne godine imati dovoljno staža i godina starosti za dokup staža ili neće moći ostvariti pravo na njega (recimo tokom 2022. godine za žene već 29 godina i šest mjeseci staža osiguranja, a muškarce 34 godine i šest mjeseci staža osiguranja).

Dokumentacija koju je potrebno predati

Navode da ovu kategoriju penzije nije moguće uračunati poseban staž u dvostrukom trajanju (pripadnost OS ARBiH).

– Bitno je istaći činjenicu da osobe koje žele ostvariti pravo na dokup staža do tri godine, moraju na evidenciji nezaposlenih imati dovoljno provedenog vremena koliko je neophodno uplatiti, a najranije od 29.12.2020. godine, odnosno moraju to vrijeme provesti u osiguranju u smislu statusa nezapolene osobe, kao i da moraju imati uplaćen doprinos za PIO – navode iz Pravnog odjeljenja Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

Dokumentacija potrebna kod podnošenja zahtjeva za dokup staža do tri godine:

– Formular zahtjeva za dokup staža (svojeručno potpisan od podnosioca)

– Originalna radna knjižica ili ovjerena fotokopija, odnosno izjava o izgubljenoj ili uništenoj radnoj knjižici, te umjesto knjižice Uvjerenje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji nadležne Službe za penzijsko i invalidsko osiguranje kao dokaz staža osiguranja

– Uvjerenje o dokazu statusa nezaposlene osobe koji daje nadležni biro

– Saglasnost za uračunavanje posebnog staža u penzijski staž i Uvjerenje o dokazu pripadnosti OSBiH (Federalno ministarstvo odbrane, FMUP itd.), a za one kategorije penzija gdje postoji zakonska mogućnost da se taj staž i uračuna u ukupan penzijski staž – 62 godine starosti i 40 godina penzijskog stažas i 65 godina starosti i 20 godina penzijskog staža)

– Dokazi o potvrdi ino nosioca staža osiguranja, ukoliko ih osoba posjeduje (npr. iz Hrvatske, Italije, Njemačke itd, kao i dokaz o stažu iz radnog odnosa sa područja R. Srpske, ukoliko osoba posjeduje – AM obrazac / PIO listing Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje RS-a).