fbpx
Sudske klupe

Osuđujuća presuda protiv optuženog Muslić Đevada

Osuđujuća presuda protiv optuženog Muslić Đevada – Općinski sud u Zenici, u krivičnom predmetu protiv optuženog Muslić Đevada zbog krivičnog djela primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 380. stav 1. i 2. KZ F BiH i krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 1. KZ FBiH, a sve u vezi sa članom 54. KZ F BiH odlučujući po optužnici Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona broj T04 0 KTK 0029270 17 od 06.10.2017. godine, donio je danas, 30.07.2018. godine, osuđujuću, prvostepenu nepravosnažnu presudu kojom se optuženi oglašava krivim za navedena krivična djela.

S tim u vezi Sud je optuženom za krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 380. stav 1. i 2. KZ F BiH izrekao kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (mjeseci) 2, a za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 1. KZ FBiH kaznu zatvora u tajanju od 9 (devet) mjeseci, odnosno Sud je optuženom izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 2 (dva) mjeseca.

Napomena: Redigovana optužnica Kantonalnog tužilaštva broj T04 0 KTK 0029270 17 od 06.10.2017. godine protiv Smailhodžić Akifa, Bajtarević Nemina, Durmić Eldina i Muslić Đevada objavljena je ranije na našem web portalu dana 16.10.2017.godine

loading...