Sudske klupe

OSCE: Zloupotreba položaja najzastupljenija optužba u BiH

OSCE: Zloupotreba položaja najzastupljenija optužba u BiH – Misija OSCE-a i drugi nezavisni posmatrači u posljednje tri godine zabilježili su povećanje u broju predmeta visoke korupcije pokrenutih u BiH. Navedeno je ovo u izvještaju koji je predstavljen u Sarajevu. Zloupotreba položaja najzastupljenija je optužba u predmetima korupcije u Bosni i Hercegovini.

Misija prati 157 predmeta korupije u BiH. Između ostalog , smatraju da bi bh tužiocima dobro doše obuke. I to u pisanju optužnica.

“Najvažnije preporuke , odnose se na usklađivanje zakona, pri tome mislimo na usklađivanje entitetskih zakona sa državnim i općenito usklađivanje zakona na svim nivoima. Također smo u izvještaju dali i određen preporuke usmjerene profesionalnom usavršavanju sudija i tužilaca . Posebno bi dobro došla obuka u oblasti pisanja optužnica i provođenja finansijskih istraga”, izjavio je Bruce Berton, šef misije OCSE-a u BiH.

Pravosuđe ne smije biti korumpirano jer se korumpirano pravosuđe ne može boriti protiv korupcije poručuju iz delegacije EU u BiH. Jako krivično zakonodavstvo bi trebalo biti imperativ.

“Naravno da se ne može svai od predmeta procesuirati ali ono što mora biti jasno svima je da postoje odgovarajuće kazne i posljedice za učinjena djela. Ali nije na nama da to radimo to je nešto što treba da urade domaće vlasti”, izjavio je Lars-Gunnar Wigemark Šef Delegacije EU u BiH.

Misija OSCE-a posljednje tri godine zabilježila je povećanje u broju predmeta visoke korupcije pokrenutih u BiH. U 2016. godini, tužilaštva u BiH podigla su 194 optužnice za koruptivna krivična djela. Sedam ih je podignuto na nivou BiH, 121 u Federaciji BiH, 52 u Republici Srpskoj i 14 u Brčko Distriktu, a sudovi u cijeloj državi donijeli su 184 presude u predmetima korupcije. Preventivno se djeluje u BiH posluju. No je li to fovoljno i je li ključ problema kultura nekažnjavanja?

“Dešava se to da su inicijative koje se poduzimaju kako na lokalnom tako i na međunarodnom planu u cilju borbe protiv korupcije uglavnom ne donose željene rezultate. Preventivne mjere koje se poduzimaju u sferi javnih nabavki i iz nadzora nad sukobom interesa mogu ponuditi rješenja ali samo po sebi one nisu dovoljne.Otklanjanje kulture nekažnjavanja činilaca korupcije zahtijeva jedan odlučan odgovor sistema krivičnog pravosuđa”, rekao je Thomas Greminger, generalni sekretar OSCE-a.

Istaknuto je kako je cijena korupcije visoka. slabi ekonomiju, demokratiju i vladavinu zakona i narušava povjerenje javnosti u institucije vlasti. Ako se ne iskorijeni – tu cijenu plaćaju građani.

ba.n1info.com

 
loading...