fbpx
Oglasi

OŠ Hasan Kjafija Pruščak – Konkurs za upražnjena radna mjesta za nastavnike

OŠ Hasan Kjafija Pruščak – Konkurs za upražnjena radna mjesta za nastavnike

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ZENICA

PRIVATNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA “HASAN KJAFIJA PRUŠČAK“ ZENICA

Na osnovu člana 84. Zakona o osnovnoj školi i Odluke Školskog odbora od 19.06.2018.godine, raspisuje se

KONKURS

za upražnjena radna mjesta za nastavnike:
1. Historije – 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, 5 časova sedmično
2. Geografije – 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, 5 časova sedmično
3. Biologije – 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, 4 časa sedmično
4. Islamske vjeronauke – 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, 18 časova sedmično
5. Informatike – 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, 3 časa sedmično
6. Likovne kulture – 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, 3 časa sedmično
7. Engleskog jezika – 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme puna norma
8. Hemije – 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, 2 časa sedmično
9. Fizike – 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, 3 časa sedmično

Za sve kandidate koji budu primljeni Ugovor će trajati najkasnije do 30.06.2019. godine

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Kandidati treba da ispunjavaju uslove utvrđene Zakonom o osnovnoj školi.
Prijave sa biografijom i kontakt telefonom slati isključivo na mail: [email protected]

Kandidati koji uđu u uži izbor biti će pozvani na razgovor i dužni su dostaviti sljedeće dokumente:
– Diplomu, dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerenu kopiju)
– Izvod iz Matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju)
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (original ili ovjerenu kopiju)
– Dokaz o prosječnoj ocjeni sa fakulteta
– Ljekarsko uvjerenje po prijemu kandidata
Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji ispunjavaju uslove, vršit će se prijem u skladu sa Uputstvom za angažovanje nestručnih nastavnika u redovnoj i instruktivnoj nastavi za školsku 2018/2019.godinu. Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stručne spreme trebaju dostaviti i dodatne dokumente i to: Uvjerenje fakulteta o godini studija i Uvjerenje o položenim ispitima.
Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

loading...