Info

Odobren Nacrt zakona o porezu na dohodak

Odobren Nacrt zakona o porezu na dohodak – Predstavnički dom Federalnog parlamenta usvojio je na sjednici Nacrt zakona o porezu na dohodak čiji je predlagač Vlada Federacije BiH.

Pomoćnik u Federalnom ministarstvu finansija Hajrudin Hadžimehanović rekao je da postojeći sistem poreza na dohodak u Federaciji BiH, mada su mu osnovni principi dobri, ne osigurava zadovoljavajući nivo pravičnosti u oporezivanju za razliku od novopredloženog zakona.

U dosadašnjoj legislativi uočene su slabosti u uskoj poreznoj osnovici dohotka, visokim izuzetim neoporezivim prihodima, nedorečenosti pravne norme, nedostatku kaznenih odredbi i drugom.

Novi zakon je zadržao koncept postojećeg, s tim da je sada fokus na otklanjanju nedorečenosti, proširenju porezne osnovice dohotka većim obuhvatom izuzetih prihoda, smanjenju nameta poreza na niska primanja ili njihovo ukidanje, uvođenju metodologije i mehanizama koji pružaju podršku borbi protiv porezne evazije i sive ekonomije.

Smanjenje poreznog tereta na niska primanja, a povećanje na visoka primanja, karakteristika je novopredloženog zakona, obrazložio je poslanicima Hadžimehanović.

Uvedeno je progresivno oporezivanje kod ovog dohotka kroz dvije stope: 10 posto na mjesečni dohodak do 1.500 KM i 20 posto na razliku mjesečnog dohotka iznad 1.500 KM. Neoporezivi dio je 700 KM.

U osnovicu dohotka uključene su naknade za topli obrok, prijevoz i regres, kao i djelimično oporezivanje ostalih naknada koje se isplaćuju u skladu sa Zakonom o radu i Općim kolektivnim ugovorom.

Progresivne stope poreza od 10 i 20 posto primjenjuju se i na dohodak od samostalnog rada, od ulaganja kapitala, imovine i imovinskih prava, te ostaloga.

Sužavanje izuzetih prihoda koji se ostvaruju iz budžeta svih nivoa vlasti ili vanbudžetskih fondova, kao i ograničavanja visine ovih izuzetih prihoda, predstavlja drugi vid proširena osnovice dohotka.

Kod oporezivanje samostalnih poduzetnika koji dohodak ostvaruju kroz osnovnu, dodatnu ili dopunsku djelatnost, čini se usklađivanje porezno priznatih rashoda sa Zakonom o porezu na dobit. U ovu kategoriju dohotka uključeno je i oporezivanje dohotka ostvarenog samoupošljavanjem i takozvanim “freelanceringom” koji se, usljed razvoja informacijskih tehnologija, intezivno razvija na teritoriji FBiH.

Pored toga, omogućeno je olakšano oporezivanje samostalnih poduzetnika paušalnim oporezivanjem. Naime, ako postoje otežane okolnosti praćenja prometa, kao što je taksi prijevoz ili prodaja na štandovima ili kisocima, gdje ne postoji obaveza vođenja prometa putem fiskalnog uređaja, zakon uvodi fiksni iznos poreza na dohodak na mjesečnom nivou ispunjavanjem određenih uvjeta. U ovom dijelu je uspostavljena uska veza i sa sistemom PDV-a.

Pored toga, uvodi se i oporezivanje dohotka od ulaganje kapitala, to jest dividende ili raspodjele dobiti, samo ako se ona isplaćuje vlasnicima kapitala – fizičkim osobama, dakle samo u trenutku kad dividenda postaje dohodak. Ako se dividenda ne isplaćuje, onda se i ne oporezuje. Isti je princip i kod oporezivanje kamate na oročenu štednju, a ne i na tekuće račune.

Oporezivanje dohotka od imovine je zadržano na razini postojećega Zakona o porezu na dohodak jer propisi o tom oporezivanju postoje na kantonalnom nivou.

Novim zakonom se oporezuje samo dohodak ostvaren korištenjem ili upotrebom te imovine, kao što je iznajmljivanje.

Međutim, taj dohodak se proširuje oporezivanjem dohotka od imovinskog prava ostvarenog otuđenjem, odnosno prodajom, ustupanjem, zamjenom, nasljeđem ili drugim prenosom uz ili bez naknade, autorskih i drugih srodnih prava, industrijskog vlasništva, patenata, licenci, franšiza, vrijednosnih papira i ostale imovine koja se sastoji samo od prava.

Oporezivanje tog dohotka je međunarodna praksa prihvaćena i ugrađena u taj zakon kroz jasno definiranje osnovice dohotka, kapitalnog dobitka i gubitka te se osnovica formira kao ostvarena razlika.

novi.ba

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem