Politika

Odgovor na zahtjev Gradonačelnika za preispitivanje zaključka Gradskog vijeća

Odgovor na zahtjev Gradonačelnika za preispitivanje zaključka Gradskog vijeća –

Diana Bešić Predsjedavajuća Gradskog vijeća Zenica

Gradonačelnik Fuad Kasumović putem Stručne službe Gradskog vijeća

Zenica, 04.09.2019. godine

Poštovani,

U vezi sa Zahtjevom Gradonačelnika za preispitivanje Zaključka Gradskog vijeća od 27.08.2019. godine, mišljenja sam da isti NIJE NEZAKONIT, a Gradonačelnik je u obavezi da, u skladu sa rezultatima realizacije budžeta za 2019. godinu, predloži Izmjene i dopune budžeta za 2019. godinu kojim bi se obezbijedila potrebna sredstva.

Naime, članom 2. Zakona o budžetima u Federaciji BiH određena su značenja termina koji se koriste, pa tako pored ostalog, postoje termini „vanbudžetski korisnik“ i „budžetski korisnik“. „Vanbudžetski korisnik“ je organizacija koja pruža javne usluge i vrši javni servis…, a „budžetski korisnik“ je ministarstvo i ostali organi uprave te ostali koji su u budžet uvršteni kao budžetski korisnici.

U konkretnom slučaju, u budžet za 2019. godinu je uvršten JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, ekonomski kod 615400, sa 400.000,00 KM  za nabavku autobusa i ista sredstva su utrošena.

Pobijanim Zaključkom JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“d.d. Zenica kao vanbudžetski korisnik ili budžetski korisnik, nije stvarao obaveze, odnosno rashode ili opterećenja budžetske pozicije 615400, a nije ni mogao jer je Gradonačelnika zadužen da dodijeli navedena sredstva preduzeću.

Kako Budžetom za 2019. godinu nisu predviđena sredstva iz Zaključka, Gradonačelnik bi trebao predložiti Izmjene i dopune budžeta za 2019. godinu kojim bi se vršila preraspodjela budžetskih sredstava i obezbijedila potrebna sredstva iz Zaključka, a do usvajanja Izmjena i dopuna budžeta za 2019. godinu da koristi budžetsku rezervu u iznosu od 200.000,00 KM za realizaciju Zaključka.

Dakle, nema povrede Zakona o budžetima Federacije BiH jer JKP“Zenicatrans-prevoz putnika“d.o.o. Zenica nije stvorio nikakvu obavezu koja opterećuje budžet za 2019. godinu, a do Gradonačelnika je da li će koristiti svoju genijalnost i predložiti Izmjene i dopune budžeta za 2019. godinu i obezbijediti sredstva za realizaciju Zaključka i spas JKP“Zenicatrans-prevoz putnika“d.d. Zenica.

Ukoliko ne predloži Izmjene i dopune, dužan je obavijestiti Gradsko vijeće o nemogućnosti realizacije Zaključka sa obrazloženjem, a Gradsko vijeće bi tada stavilo Zaključak van snage jer nema raspoloživih sredstava.

Izvještaj o realizaciji Budžeta za 2019. godinu će pokazati da li je to mogao ili nije.

S poštovnjem, Diana Bešić

Predsjedavajuća Gradskog vijeća Zenica

 

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem