Politika

Obavještenje o aktivnostima Gradske izborne komisije Zenica

Obavještenje o aktivnostima Gradske izborne komisije Zenica – Nakon 24. sjednice održane 3.11.2020. godine, Gradska izborna komisija (GIK) Zenica obavještava javnost i učesnike u izbornom procesu o aktuelnim izbornim aktivnostima.

Distribucija plakata o oglašavanju biračkih mjesta i njihovim lokacijama

Gradska izborna komisija objavila je Oglas o utvrđenim biračkim mjestima (BM) na području Grada Zenica za Lokalne izbore 2020 na web stranici Grada i putem medija.

GIK obavještava javnost da je u toku lijepljenje plakata oglasa na frekventnim mjestima u gradu, kao i na prostorijama mjesnih zajednica, a kako bi birači bili upoznati na kojim će BM, prema svojim adresama, i u kojim prostorijama glasati 15. novembra ove godine.

Utvrđivanje rezervne liste

GIK Zenica je na svojoj sjednici održanoj 3.11.2020. donijela Odluku o utvrđivanju rezervne liste kvalifikovanih lica kao kandidata za članove biračkih odbora (BO), shodno obavezi iz Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja BO.

Lica s rezervne liste se angažuju u sljedećim slučajevima:

  1. u slučaju da članovi ili njihovi zamjenici koji su već imenovani odustanu od učešća u radu BO,
  2. u slučaju da imenovani predsjednici ili članovi, kao i njihovi zamjenici ne budu uspješni na testiranju nakon obuke,
  3. u slučaju potrebe za imenovanjem timova za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata.

Imenovani mobilni timovi

Na istoj sjednici GIK Zenica je imenovala članove pet (5) mobilnih timova (MT), a na osnovu prijedloga političkih subjekata i sa evidencije GIK-a. Putem MT glasaće birači koji su zbog bolesti i starosti vezani za svoje domove, kao i lica smještena u ustanove.

Potrebno je istaći da veći broj političkih subjekata koji su dobili mjesta u MT po redosljedu javne dodjele nije dostavio prijedloge članova i njihovih zamjenika, zbog čega je Gradska izborna komisija morala iste imenovati iz reda svojih evidencija.

U toku je dostavljanje Rješenja o imenovanju MT predstavnicima političkih subjekata putem njihovih e-mail adresa. Politički subjekti imaju pravo uložiti prigovor na Rješenje u roku od 24 sata od momenta slanja. Rješenje se može preuzeti ovdje.

Obuka predsjednika i članova BO, te njihovih zamjenika od 22.10. do 2.11.2020.

Gradska izborna komisija je provela obuku biračkih odbora u periodu od 22.10. do 2.11.2020. godine.

GIK će organizovati i rezervne termine obuke za članove BO koji su bili spriječeni da prisustvuju dosadašnjoj obuci, kao i za novoimenovane članove s rezervne liste, o čemu će biti naknadno obaviješteni.

S obzirom da je Priručnik za rad BO dostavljen od strane CIK-a BiH elektronski, GIK će iste umnožiti u 140 primjeraka, odnosno za predsjednike BO. Pozivaju se članovi BO i njihovi zamjenici, kao i zamjenici predsjednika BO, da se upoznaju s tekstom Priručnika za rad BO-

GRADSKA IZBORNA KOMISIJA

 

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem

PRETPLATITE SE NA BOSNIA VIDEO YOUTUBE KANAL KLIKOM NA: