Politika

Obavijest o održavanju 12. sjednice Gradskog vijeća

Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Podijeli ovu vijest:

Obavijest o održavanju 12. sjednice Gradskog vijeća – PREDMET: POZIV ZA 12. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA ZENICA

Na osnovu člana 86. i 87. Poslovnika Gradskog vijeća (“Službene novine Grada Zenica”, broj 4/17) sazivam sjednicu Gradskog vijeća Zenica. Sjednica će se održati 21. septembra 2017.godine (četvrtak) sa početkom u 10,00 sati, u velikoj sali Grada Zenica, Trg BiH broj 6.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D:
1. Zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća Zenica održane 20. jula 2017. godine

2. Vijećnička pitanja

3. Program organizovanja sezone grijanja 2017./2018. godina
PRILOG: – Odluka NO JP “Grijanje” d.o.o. Zenica,
IZVJESTILAC: Sead Kaknjo , direktor JP “Grijanje” d.o.o. Zenica i Sabira Helvida, v.d. pomoćnica Gradonačelnika za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove

4. Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede u 2016. godini sa Programom mjera za unapređenje poljoprivrede u 2017. godini na području Grada Zenica
IZVJESTILAC: Senada Sejmenović ispred Službe za privredu i finansije

5. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za period I-VI 2017. godine
IZVJESTILAC: Fuad Kasumović, Gradonačelnik i Fatima Vojvodić v.d. pomoćnica Gradonačelnika za privredu i finansije

6. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Odmut, Jalija i Talića brdo”
IZVJESTILAC: Semira Karić, pomoćnica Gradonačelnika za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
7. Prijedlog Rješenja o pretvaranju dijela javne površine u građevinsko zemljište
PRILOG: – urbanističko- tehnički uslovi,
– obračun visine naknade za proširenje poslovnog prostora,
– mišljenje Gradskog pravobranilaštva
IZVJESTILAC: Semira Karić

8. Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom
PRILOG: – zahtjev HASSA-Komerc d.o.o. Zenica,
-urbanističke saglasnosti,
– mišljenje Gradskog pravobranilaštva br: M-27/17 od 30.06.2017.g.
– zapisnik Komisije za procjenu nekretnina br. 01-01-6129/17 od 06.
06. 2017. god.
NAPOMENA: – Prilozi su vam dostavljeni uz 11. sjednicu GVZ-a, sada Vam se dostavlja mišljenje Komisije
IZVJESTILAC: Semira Karić

9. Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe Javnom preduzeću ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo- Podružnica Elektrodistribucija Zenica u svrhu izgradnje KTS “Ušće”

PRILOG: -mišljenje Gradskog pravobranilaštva br: M-32/17 od 17.07.2017.g.
-nalaz i stručno mišljenje sudskog vještaka Bagarić Stanka br.01-06-3-1078-24/11 od 03.07.2017. godine
IZVJESTILAC: Semira Karić

10. Izvještaj o radu savjeta mjesnih zajednica u 2016. godini
PRILOG: Tabelarni pregled Izvještaja o radu Savjeta MZ
IZVJESTILAC: Aida Isaković, šef Sektora za poslove mjesnih zajednica

11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o javnom redu i miru

IZVJESTILAC: mr. Selver Keleštura, sekretar Gradskog vijeća, po ovlaštenju Gradonačelnika

12. Prijedlog Odluke za osnivanje MZ “Osredak-Gradina”
IZVJESTILAC: Aida Isaković

13. Inicijativa za izdvajanje naselja Lužnica iz sastava MZ “Puhovac” i spajanje sa MZ “Varda”
PRILOG: – Inicijativa građana zaseoka Lužnice, MZ “Puhovac”,
– Zapisnik sa zbora građana,
– Odluka Zbora građana
– Saglasnost savjeta MZ „Puhovac“,
– Karta sa naznačenim područjima

IZVJESTILAC: Aida Isaković

Uz poziv za sjednicu Gradskog vijeća vijećnicima se dostavljaju materijali u elektronskoj formi za tačke 4. i 11. predloženog dnevnog reda, a materijali za ostale tačke predloženog dnevnog reda dostavljeni su vijećnicima u elektronskoj formi uz poziv za 12. sjednicu koja je bila zakazana za 24. 08.2017., ali nije održana zbog nedostatka kvoruma. Odgovori na vijećnička pitanja postavljeni su na web stranici Grada Zenica uz materijal za sjednicu s tim da će isti radi preglednosti naknadno biti uvršteni pod sjednicu na kojoj su postavljeni.

 

NAPOMENA:

Vijećnicima se kao informativni materijal dostavlja Informacija o realizaciji zaključaka Gradskog vijeća Zenica za period januar-juni 2017. godine. Navedena informacija je odgovor na vijećničko pitanje vijećnice Emine Tufekčić.

U vezi sa zahtjevom da se sačini pregled postavljenih vijećničkih pitanja i podnesenih inicijativa u periodu januar-juni 2017. godine, obavještavamo Vas da se odgovori na vijećnička pitanja odmah po dostavljanju od od strane službe ili drugog nadležnog organa kojem je pitanje odnosno inicijativa upućeno, dostavlja elektronskom poštom vijećniku koji je vijećničko pitanje postavio i postavlja na web stranicu Grada i to pod sjednicu na kojoj su i postavljeni. Odgovori na pitanja koja se dostave pred početak sjednice kao i mišljenje odnosno stavovi o podnesenim inicijativama se takođe odmah dostave vijećniku i postave na web stranicu Grada, ali se i kopiraju i podijele vijećnicima kako bi blagovremeno bili upoznati sa odgovorima.

PRILOG: Pregled postavljenih vijećničkih pitanja i podnesenih inicijativa postavljenih odnosno podnesenih od 2. do 11. sjednice Vijeća kao i pregled ukupnog broja postavljenih vijećničkih pitanja i podnesenih inicijativa za svakog vijećnika pojedinačno,a i po sjednicama.

Materijali za predloženi dnevni red nalaze se na web stranici Grada Zenica
www.zenica.ba ).

PREDSJEDAVAJUĆA GRADSKOG VIJEĆA ZENICA
Sanja RenićStrogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno