Novac će nezaposlenima biti uplaćen na njihove transakcijske račune najkasnije do 30. novembra, stoji u Uredbi, saznaje Faktor.

– Novac će se osigurati u Budžetu FBiH za ovu godinu. Novac će biti doznačen kantonalnim službama za zapošljavanje, nakon što oni dostave zahtjev za isplatu uz konačan spisak korisnika jednokratne novčane naknade.

Kantonalna služba za zapošljavanje će isplatiti jednokratnu novčanu pomoć uplatom na transakcijski račun osobama najkasnije do 30. novembra ove godine, ukoliko u evidenciji posjeduje valjan podatak o transakcijskom računu.

Ukoliko služba ne posjeduje podatak o transakcijskom računu, osoba koja ostvaruje pravo na naknadu dužna je najkasnije do 30. oktobra dostaviti nadležnoj kantonalnoj službi podatak o transakcijskom računu – navodi se u Uredbi.