PERO Zenica
Zenica

Nedjelja zaštite šuma od 20. do 25. marta

Nedjelja zaštite šuma od 20. do 25. marta  –  Povodom obilježavanja 21. marta – Svjetskog dana zaštite šuma Javno preduzeće “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona”, d.o.o. Zavidovići, posredstvom svojih devet poslovnih jedinica – Šumarija organizuje jednodnevnu akciju pošumljavanja “Nedjelja zaštite šuma”, u periodu od 20. do 25.marta 2017. godine.

Pozivamo sve zainteresovane ekološke organizacije, lovačka udruženja i udruženja građana kao i školske ustanove da učestvuju u ovoj akciji. Sve dodatne informacije mogu se dobiti i prijava izvršiti radnim danom u terminu od 07:00 do 15:30 sati na brojeve telefona: 032/246-200 i 032/403-616.

Pošumljavanje će se izvršiti na širem području MZ „Briznik“, lokalitet „Lubanova Bara“, dana 24.03.2017. god. Svi zainteresovani dužni su doći u mjesto Briznik – Vrdila do 09:00 sati, odakle će se organizovano krenuti prema objektu rada.

P.J. „Šumarija“ Zenica izvršila je pripremu površine za pošumljavanje, obezbijedila sadni materijal, a svi zainteresovani dužni su sa sobom ponijeti hranu i potrebni alat (trnokop) za sadnju.

Međunarodni dan šuma je prilika kako za pojedince, tako i za kolektiv da svojim aktivnim učešćem doprinesu podizanju novih šuma koje će kroz općekorisne funkcije služiti generacijama u budućnosti.

 
loading...