Biznis

Na rijeci Bosni kod Zenice planirana izgradnja HE Kovanići

Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Podijeli ovu vijest:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma stavilo je na javni uvid Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za projekat izgradnje hidroelektrane Kovanići, na rijeci Bosni.

Kako se navodi u dokumentaciji, JP Elektroprivreda BiH je uključilo projekat izgradnje HE Kovanići u svoj plan za povećanje udjela proizvodnje električne energije iz obnovljivih resursa u ukupnoj proizvodnji.

HE Kovanići, koja je locirana na rijeci Bosni 25 kilometara nizvodno od grada Zenice, predstavlja jedan od 15 planiranih hidroenergetskih projekata, koji će na kraju iskoristiti hidropotencijal rijeke Bosne, na potezu od njenog izvora u blizini Sarajeva do entitetske linije sa Republikom Srpskom.

Prema projektnom zadatku, HE Kovanići doprinosi zadovoljavanju rastuće potražnje za električnom energijom u zemlji.

U Zahtjevu za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš navodi se da je HE Kovanići projektovana kao klasični tip pribranskog postrojenja. To je betonska gravitaciona prelivna brana sa ustavama, strojara je u sastavu neprelivnog dijela brane, a u desnom i lijevom boku pregradnog profila su krilni dijelovi brane, gravitacioni blokovi.

Pravni osnov za postupanje po podnesenom zahtjevu je Prilog I. Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 51/21)  tačka 33. Hidroelektrane.

Dalje se navodi, da prema maksimalnom neto padu od Hnmax =10,18 m uz odabrani ukupni instalisani proticaj elektrane od 130 m3/s izabrane su dvije cijevne turbine direktno spojene sa sinhronim generatorom. Instalisani proticaj jedne turbine je 65 m3/s uz prihvatljivi tehnički radni minimum protoka od 13 m3/s. Instalisana snaga oba agregata je 2×6,1 MW, a moguća godišnja proizvodnja je 58,53 GWh.

Na potezu akumulacije nalazi se planirani Koridor 5C, koji prelazi sa desne na lijevu obalu nizvodno od željezničkih mostova.

Obrađivač zahtjeva je konsultanstka kuća Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj CETEOR d.o.o., Sarajevo.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev za prethodnu procjenu mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 30 dana.

Autor: akta.baStrogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno