Prema najnovijim podacima Uprave za indirektno oporezivanje, na dan 30.9.2022. godine evidentirano je ukupno stanje duga:

– po osnovu carinskih dadžbina: 17.192.384,29 KM

– po osnovu ostalih prihoda (terminali): 2.699.902,82 KM

Na dan 30.9.2022. godine evidentirano je ukupno stanje duga (period podnošenja PDV prijava):

– po osnovu PDV-a: 426.119.961,57 KM

– po osnovu akcize: 16.112.244,54 KM.

Ukupan dug: 462.124.493,22 KM

Na dan 30.9.2021. godine evidentirano je ukupno stanje duga:

– po osnovu carinskih dadžbina: 27.272.057,66 KM

– po osnovu ostalih prihoda (terminali): 2.664.683,05 KM

Na dan 30.9.2021. godine evidentirano je ukupno stanje duga (period podnošenja PDV prijava):

– po osnovu PDV-a: 471.869.032,23KM

– po osnovu akcize: 16.077.935,99 KM.

Ukupan dug: 517.883.708,93 KM

Iz gore navedenih podataka, ističu iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH, dug se po osnovu carinskih dadžbina u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu smanjio za 10.079.673,37 KM, dug po osnovu terminala povećao se za 35.219,77 KM, dug po osnovu PDV-a smanjio za 45.749.070,66 KM, dug po osnovu akcize povećao za 34.308,55 KM.

Ukupan dug se smanjio za 55.759.215,71 maraka!