Zenica

LEDA: uključivanje i obrazovanje Roma

Povodom nove školske godine 2015/16 u Zeničko-dobojskom kantonu, 01.09.2015.g., u tri osnovne škole u Ze-Do Kantonu, uključene u projekat “Uključivanje i obrazovanje Roma u BiH, 2013-2015“, upriličena je promocija obrazovanja i postignutih rezultata postignutim tokom dvije školske godine. Iako su ostvareni značajni rezultati projekt, cilj projekta je uključivanje što većeg broja romske djece u redovan obrazovni proces. U predhodnim školskim godinama 2013/14 i 2014/15, 69 djece je upisano i uspješno završilo prvi razred, dok se 20 djece pripremalo za polaganje razrednih ispita u cilju sustizanja svojih vršnjaka. Organizirano je 2797 dodatnih časova za djecu ranjivih kategorija koje je pohađalo 253 djece. Podjeljeno je 14 815 užina. Također je podjeljeno 1059 prehrambeno-higijenskih paketa za najugroženije romske porodice. Porodicama se pruža podrška i pri pomoći u pristupu ostvarivanja osnovnih ljudskih prava i podrkška pri dobivanju neophodne dokumentacije.
Učenici su djelili promotivni materijal i predstavili svoje radove tokom protekle školske godine i ukazali koliko je važno da sva djeca ostvare svoje pravo na kvalitetno obrazovanje bez obzira na nacionalnu, religijsku, rasnu ili bilo koju drugu pripadnost. Pored učenika, učestvovali su i nastavnici razredne nastave, socijalni radnici i Romi medijatori koji im svakodnevno daju svoju podršku.
Uključivanje romske djece u obrazovni proces rezultat je rada projekta koji implementira Caritas Švicarske i Asocijacija za razvoj LEDA „Uključivanje i obrazovanje Roma u BiH, 2013 – 2015“. Vlade Švicarske i Lihtenštajna i Fondacija Medicor su se opredijelile da, zajedno sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Ze Do kantona unaprijede položaj djece romske nacionalnosti i njihovu integraciju u društvo. Primjenjuje se inovativni model integriranog pristupa rada sa djecom, roditeljima i nastavnicima u školama.
Radi boljeg savladavanja nastavnog gradiva, za djecu je omogućen model organizacije 12 dopunskih časova sedmično uz dodatno osoblje u školama – nastavnike razredne nastave, Roma medijatore i socijalne radnike. Posebna pažnja je posvećena radu sa roditeljima tako da je u prethodnom periodu realizovano petnaest tematskih roditeljskih sastanaka i pet seminara za nastavno i projektno osoblje na teme: „Obrazovanje za društvenu pravdu“, „Rodna senzibilnost“, „Metodologija usmjerena na dijete“, „Romska kultura, historija i tradicija“ i „Vještine komunikacije i empatija“.

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem