Politika

Kupili službena auta koja nisu ispunila sve specifikacije iz tendera, platili “punu” cijenu od skoro 300.000 KM

Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Podijeli ovu vijest:

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine prošle je godine kupila službena vozila koja ne ispunjavaju sve zahtjeve naznačene u traženoj tehničkoj specifikaciji.

– S obzirom na navedeno, realizirana je nabavka vozila čije specifikacije ne odgovaraju traženim karakteristikama u tenderskoj dokumentaciji – istaknuto je u revizorskom izvještaju o načinu trošenja budžeta u Parlamentu BiH u prošloj godini.

Procijenjena vrijednost nabavke tri vozila bila je oko 253.800 KM. Ugovor je sklopljen na iznos od oko 253.300 KM. Kada se doda PDV, za ovu nabavku je dato skoro 300.000 KM.

Prvi postupak ove nabavke je poništen jer kod jedine date ponude nije dostavljeno sve što je trebalo. Postupak je ponovljen, bez ikakvih promjena tendera. Ponudu je dostavio isti ponuđač kao i prvi put. I ovaj put je bio i jedini ponuđač. Ponuda je prihvaćena. Prema dostupnim podacima, ugovor o kupovini službenih vozila je sklopljen sa firmom “AC Quattro” Sarajevo.

No Ured za reviziju instiucija BiH napomenuo je da je Parlament BiH prije ovog tendera istraživao tržište i na osnovu toga sastavio tehničku specifikaciju vozila. Međutim, utvrđeno je, u toj tehničkoj specifikaciji su navedeni neki zahtjevi “koji u kombinaciji onemogućavaju jednak i nediskriminirajući pristup takmičenju”.

– Osim ovoga, Zakonom o javnim nabavkama propisano je da je ugovorni organ dužan odbaciti ponudu kada nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije. Uvidom u ponudu konstatovali smo da ponuđena vozila ne ispunjavaju sve zahtjeve koji su naznačeni u tehničkoj specifikaciji traženih vozila, iako je komisija ponudu ocijenila kao prihvatljivu. S obzirom na navedeno, realizirana je nabavka vozila čije specifikacije ne odgovaraju traženim karakteristikama u tenderskoj dokumentaciji – piše u revizorskom izvještaju.
Parlamentarna skupština BiH je na kraju godine imala 16 vozila.

Osim nedostataka u procesu javnih nabavku, revizori su skrenuli pažnju na to da Parlament BiH nema kontrolu namjenskog utroška budžetskog novca koji dodjeljuje političkim strankama, odnosno klubovima zastupnika i delegata u bh. Parlamentu. Ovo je kontinuiran problem i zamjerka.

– Iako je odlukom predviđeno da kontrolu namjenskog korištenja vrši Jedinica za internu reviziju Sekretarijata Parlamentarne skupštine, ona ni u 2023. godini nije obavila kontrolu – ističu
revizori.

Za finansiranje političkih stranaka iz budžeta institucija BiH u 2023. godini je potrošeno oko 945.200 KM. Iznos od 553.429 KM se odnosi na prijenos sredstava na transakcijske račune centrala političkih stranaka, a ostatak novca se odnosio na rad klubova u Parlamentu BiH.

Parlamentarna skupština BiH je u prošloj godini potrošila ukupno 19,7 miliona KM budžeta. Najviše je potrošeno na plaće i naknade, oko 15,6 miliona KM, dok su putni troškovi iznosili milion KM, a ugovorene usluge dva miliona KM.ž

Na ove izdatke se državni revizori nisu posebno osvrtali.

Ono što su konstatovali, kod upotrebe službenih auta, jeste da su u putne naloge upisivane veće relacije u odnosu na stvarnu udaljenost, da je upisivana loko (lokalna) vožnja od čak 90 kilometara bez obrazloženja, da neki nalozi nisu popunjavani…što povećava rizik nenamjenske upotrebe vozila. Za održavanje vozila u nekim slučajevima su plaćene cijene koje se razilkuju od ugovorenih.

Kod trošenja novca za reprezentaciju, odnosno ugostiteljske usluge, revizija je uočila da na pojedinim fakturama niti imaju upisani učesnici niti povod za trošak, što je obaveza.

Autor: faktor.baStrogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno