Ljudi

Kulović: Studenti Ekonomskog fakulteta UNZE pokazuju veliki interes za učešće u značajnim projektima

Kulović: Studenti Ekonomskog fakulteta UNZE pokazuju veliki interes za učešće u značajnim projektima – Prodekan za naučno-istraživački rad Ekonomskog fakulteta UNZE, doc.dr.sc. Dženan Kulović, u razgovoru za naš portal otkriva više detalja o uvjetima i kvaliteti studiranja na Ekonomskom fakultetu UNZE za narednu akademsku godinu.

Koliko se pridaje značaja NIR-u na Ekonomskom fakultetu Zenica?

Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici zasigurno pripada maloj skupini fakulteta koji kontinuirano prate pozive za prikupljanje projektnih aplikacija kojima nastoji kontinuirano unaprijeđivati ambijent u kojem posluju lokalne kompanije. Dosadašnje iskustvo u implementaciji domaćih i međunarodnih projekata značajno je doprinijelo prepoznatljivosti Ekonomskog fakulteta u regionalnim okvirima svrstavajući ga u red poželjnih projektnih partnera mnogih domaćih i međunarodnih organizcija. To je rezultiralo učešćem u brojnim projektima čija implementacija naglašava društveno odgovornu ulogu Ekonomskog fakulteta svrstavajući ga u red kvalifikovanih visokoškolskih ustanova prilikom izrade brojnih projekata sa partnerima poput Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina (EUD). Također, važno je spomenuti kako studenti pokazuju veliki interes za učešće u projektima što je doprinijelo uspješnoj realizaciji nekoliko zapaženih projekata u saradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke čija je svrha bila razvijanje vještina sukladno novim zahtjevima poslovanja.

Nedavno ste usvojili dokument pod nazivom Strateške odrednice rada i razvoja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Možete li pojasniti o kojem dokumentu je riječ I koliko je važan?

Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici je prije nekoliko mjeseci pristupio izradi dokumenta pod nazivom “Strateške odrednice rada i razvoja” čiji je primarni cilj utvrditi strateške ciljeve Ekonomskog fakulteta za period 2021-2025. godine uprkos ograničenjima koje donosi pandemija izazvana pojavom korona virusa. Zajedničkim naporima predstavnika Osnivača, Ekonomsko-poslovnog savjeta, nastavnika, saradnika i studenata kreiran je strateški dokument koji sadrži ključna usmjerenja ove visokoškolske ustanove čiji je primarni fokus ponuditi atraktivne nastavne planove i programe koji će budućim studentima omogućiti sticanje znanja koja će ih učiniti konkurentnim na tržištu rada. Meni je drago da su predstavnici Ekonomsko-poslovnog savjeta Univerziteta u Zenici, savjetodovanog tijela koje povezuje nauku i privredu, uzeli aktivno učešće prilikom izrade ovog dokumenta dajući važne smjernice koji nastavni planovi i programi trebaju privredi i koja znanja danas predstavljaju okosnicu modernog poslovanja. Ovom prilikom želim najaviti kako će Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici uskoro upisati prvu generaciju doktorskog studija i ponuditi studij prvog ciklusa na engleskom jeziku.

U doba pandemije EF UNZE je ustupio svoje kapacitete pomoći Vladi ZDK. Konkretno, vi ste bili dio tima koji je radio na rješenjima za podršku privredi što je pokazalo da nauka, vlast i realni sektor mogu i trebaju surađivati. Vaš komentar na ovo?

Drago mi je da je Vlada Zeničko-dobojskog kantona, odnosno Ministarstvo za privredu, prepoznalo potrebu saradnje nauke, vlasti i privrede prilikom izrade konkretnih mjera kojima smo nastojali ublažiti negativne posljedice uzrokovane pojavom korona virusa. Kao rezultat zajedničkog rada kreirane su dvije mjere kojima smo pokušali pronaći najbolja rješenja za pomoć realnom sektoru koji se suočava sa mnogim problemima u svom poslovanju. Jedna interventna mjera je usmjerena na pomoć djelatnostima kojima je naređena obustava rada, a druga interventna mjera je ublažavanje posljedica poremećenih odnosa na tržištu u domenu očuvanja likvidnosti privatnog sektora s registrovanom djelatnošću na području Zeničko-dobojskog kantona. Posebno me raduje da je Ekonomski fakultet bio aktivni sudionik izrade pomenutih mjera i time pokazao izuzetan nivo društvene osjetljivosti tokom krize.

Koliko sve aktivnosti na ublažavanju posljedica pandemije u privredi mogu poslužiti vama I s tudentima u školovanju budućih ekonomista?

Najbolji način učenja predstavlja učenje pomoću primjera. U posljednjih nekoliko godina primjetna je tendencija uvođenja metode studije slučaja u nastavni proces na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici, a pomenuti dokumenti mogu praktično poslužiti studentima prilikom izučavanja određenih nastavnih jedinica. Posebno me raduje činjenica da je naše namjere u poboljšanju nastavnog procesa prepoznala jedna od svjetski najrespektabilnijih poslovnih škola današnjice, INSEAD graduate business school, ustupivši besplatno korištenje studija slučaja koje se izučavaju u nastavi na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Primijenom ovakvih praksi zasigurno možemo tvrditi kako znanja koja stječu naši student ne zaostaju za znanjima koje stječu studenti najprestižnijih škola ekonomije i biznisa danas.

Jeste li zadovoljni odgovorom Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici kada je u pitanju organiziranje nastave u doba pandemije?

Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici je iskoristio pogodnosti on-line nastavnog procesa uvođenjem platforme google.classroom. Posebno je značajan pokazani interes studenata za ovim oblikom nastave koji je nama bio dosta nepoznat. U cilju olakšanog praćenja nastave svakom studentu je dodijeljen račun i e-mail adresa kako bi mogli nesmetano pratiti nastavu, a nastavni materijali su dostavljani putem navedene platforme. Svi nastavnici, u skladu sa svojim mogućnostima, nastojali su studentima pružiti osnovne informacije kako bi im isporučili vrijednost i olakšali pripremanje ispita. Slijedom sopstvenog iskustva želim naglasiti visok nivo odgovornosti studenta prilikom praćenja nastave i njihovog aktivnog doprinos u realizaciji iste.

Često ste u prilici razgovarati i razmjenjivati iskustva sa Vašim kolegama sa univerziteta iz EU, u poređenju sa njihovim naučno-istraživačkim radom, gdje je Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici?

Potvrda ispravnog strateškog usmjerenja svake visokoškolske ustanove predstavljaju domaće i strane akreditacije. Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici je uspješno okončao proces reakreditacije studijskog programa čime je potvrdio kvalitetu studijskih programa osiguravši prohodnost stečenih diploma u Evropskom prostoru visokog obrazovanja. Zahvaljujući prednostima programa mobilnosti naši studenti su u prilici slušati predavanja brojnih domaćih i inozemnih nastavnika koji pokazuju interes za studijski boravak na našem fakultetu. Time značajno poboljšavamo kvalitet kako nastavnog tako i naučnog procesa. Značajno je podsjetiti kako je Ekonomski fakultet prije nekoliko godina stekao akreditaciju nekoliko međunarodno priznatih akreditacionih kuća poput L¢Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Catalunya, Vlaamse hogescholen Briseel, The European University Association Geneva, Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu Ljubljana što predstavlja potvrdu kvalitetnog rada ove visokoškolske ustanove. Sve pobrojane akreditacione kuće potvrđuju visok nivo kvaliteta studiranja i studentskih uslova koji omogućavaju sticanje najsavremenijih znanja iz teorijske i praktične ekonomije. Stalno pratimo aktivnosti ekonomskih fakulteta u regiji nastojeći usvojiti najbolje prakse koje će pomoći ostvarenju vizije našeg fakulteta koji će “….realizacijom obrazovnih programa usklađenih sa najsavremenijim trendovima iz oblasti ekonomije i biznisa postati jedna od najprepoznatljivijih visokoškolskih ustanova regije Jugoistočne Evrope.”

Vrijeme je upisa na univerzitete, prema Vašem mišljenju, šta je predsnost ekonomije u odnosu na druga zanimanja današnjice, odnosno šta treba da znaju oni koji donose odluku čime će se baviti u životu?

Izbor profesionalnog usmjerenja ubrajamo među ključne životne odluke, a studirati ekonomiju uvijek predstavlja stvar prestiža. Koliko je ekonomija značajna nauka današnjice pokazuje izreka jednog slavnog nobelovca koji je rekao kako je “politika uslov svega, a ekonomija uzrok svega”. Danas je skoro nemoguće pronaći organizaciju, državnu ili privatnu, koja nije zaposlila barem jednog ekonomistu. Kriza uzrokovana pojavom korona virusa najbolje je pokazala koliko ekonomska znanja danas vrijede, odnosno koliko nedovoljno poznavanje ekonomskih zakonitosti može stvoriti nereda. Skoro da nema organizacije – velike i male, profitne i neprofitne – koja nije pogođena krizom čije razumijevanje zahtijeva korpus ekonomskih znanja koje možete steči studiranjem ekonomije. Nema sumnje kako studiranje ekonomije treba biti prvi izbor svakog učenika koji želi nastaviti školovanje.

direktno.ba

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem