Info

Konkurs za upis polaznika obrazovanja odraslih – prekvalifikacija

Konkurs za upis polaznika obrazovanja odraslih – prekvalifikacija

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

GRAD ZENICA

JU MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA

 

Na osnovu člana 24. Zakona o obrazovanju odraslih („Sl.novine ZDK“ broj 5/14) člana 28. Pravilnika o standardima i normativima za obrazovanje odraslih („Sl.novine ZDK“, broj 1/16), člana _____ Pravila škole i Odluke Školskog odbora broj 01- ___ /19 od 13.02.2019. godine, JU Medicinska škola Zenica, raspisuje

 

KONKURS

ZA UPIS POLAZNIKA OBRAZOVANJA ODRASLIH – PREKVALIFIKACIJA,

U ŠOLSKOJ 2018/2019. GODINI

 

Stručno zvanje: MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR _________________48 POLAZNIKA

 

JU Medicinska škola Zenica je registrovana ustanova za obrazovanje odraslih u skladu sa Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj: 043-0-Reg-17-001023 od 17.10.2017. godine.

JU Medicinskoj školi iz Zenice je odobreno obrazovanje odraslih za stručno zvanje medicinska sestra-tehničar Rješenjem Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona o odobravanju primjene Formalnog programa broj: ___________________________ od ______________ godine.

 

JU Medicinska škola Zenica za polaznike organizuje instruktivnu nastavu u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih. Nakon odslušane nastave polažu se ispiti, a poslije položenih ispita polaznici polažu maturske ili završne ispite. Trajanje obrazovanja zavisi od prethodnog stepena obrazovanja. Prekvalifikacija traje godinu dana kraće nego redovno obrazovanje:

Troškove školovanja snose polaznici prema Odluci Školskog odbora JU Medicinska škola Zenica broj 01-29/16 od 12.01.2016. godine.

Cijena zavisi od utvrđene razlike predmeta koju polaznici trebaju polagati.

Na konkurs se mogu prijaviti osobe starije od 18 godina sa završenom srednjom školom, a da nemaju status studenta.

Ukoliko se prijavi veći broj zainteresovanih od broja slobodnih mjesta prednost pri prijemu imaju polaznici sa manjom razlikom predmeta za polaganje.

Uz Zahtjev za upis (koji će dobiti u prostorijama škole) kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Izvod iz Matične knjige rođenih,
  • Svjedodžbe o završenim razredima srednje škole za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju,
  • Za svjedodžbe stečene u inostranstvu dokaz Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport o nostrifikaciji.

Konkurs je otvoren od 19.01. do 05.02.2019.g..

Zahtjev za upis sa potrebnom dokumentacijom polaznici dostavljaju lično svakim radnim danom od 11,00 do 14,00 sati u JU Medicinska škola Zenica, Crkvice bb, Zenica.

 

Sve informacije oko upisa polaznika mogu se dobiti na tel: 032-460-377

Nakon što Školski odbor verifikuje upis polaznika, spisak primljenih polaznika će se objaviti na oglasnoj ploči škole.

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem