fbpx
Oglasi

Konkurs: Edukativni centar za djecu „ Mali talenti“ Zenica – Prijem osoba po osnovu Ugovora o stručnom osposobljavanju

Konkurs: Edukativni centar za djecu „ Mali talenti“ Zenica – Prijem osoba po osnovu Ugovora o stručnom osposobljavanju
Stručna sprema:
Profesor predškolskog odgoja i obrazovanja sa završenom visokom stručnom spremom (VII stepen), ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova.
Lice na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa će obavljati poslove odgajatelja na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana, u cilju osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja radnog iskustva potrebnog za polaganje stručnog ispita.
Ostali uslovi:
Neizmjerna ljubav prema djeci i radu sa djecom.
Psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa djecom
Posjedujete ljubaznost, fleksibilnost, komunikativnost i spremnost na timski rad.
Pošaljite nam svoj CV sa fotografijom na našu e-mail adresu:
ili nas kontaktirajte na broj telefona️  062 137 004 ( od 09:00 do16:00)