fbpx
Imenik

Komunalci

ALBA Zenica d.o.o. Sarajevska bb, Tel.: + 387 (032) 442-851; Fax.: + 387 (032) 440-611; E-mail [email protected]
JP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica; Bistua Nuova 17; E-mail: [email protected]; Telefon: 427-357; Prijava kvarova: 425-043
JP “Grijanje” Zenica; Bilimišće 107; Direktor: 401 – 675; Dežurni telefon: 401 – 602
JP za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica; Mehmedalije Tarabara 15; telefon: 242 596
JP “Tržnica” Zenica; Titova 48; Telefon: 401-573