Zenica

Komesar Šut održao sastanak sa komandirima policijskih stanica

Dana 10.08.2017. godine, u prostorijama Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, policijski komesar Semir Šut je održao sastanak sa komandirima policijskih stanica na području Zeničko-dobojskog kantona, kojom prilikom je, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, vršena analiza rada za prvih šest mjeseci tekuće godine, kao i analiza aktuelnog stanja bezbjednosti na području Kantona. U tom kontekstu su prezentirani i detaljno analizirani izvještaji o svim aktivnostima koje su poduzimane u periodu januar-juli, po svim segmentima iz nadležnosti policijskih službenika.

Izvršenom analizom stanja u oblasti kriminaliteta, kostatovano je da je smanjen broj krivičnih djela za 21,9 %, te da je rasvijetljenost krivičnih djela po nepoznatom počiniocu veća za 5,4%, a ukupna rasvjetljenost veća za 6,6%, što predstavlja zadovoljavajući rezultat u odnosu na isti period prethodne godine. Ovdje je bitno napomenuti da je evidentno smanjenje broja teških krađa počinjenih na našem području, tako da je broj izvršenih teških krađa u odnosu na isti period prethodne godine manji za 25,1%.
Isto tako, analizom podataka utvrđeno je smanjenje i maloljetničke delinkvencije za 10,6%. Naznačeno smanjenje je dobrim djelom rezultat preventivnih policijskih aktivnosti koje su poduzimane u proteklom periodu i koje su bile prvenstveno usmjerene prema maloljetničkoj populaciji. To je podrazumjevalo pojačan nadzor ove populacije u ugostiteljskim objektima, na gradskim ulicama i drugim javnim mjestima, ali isto tako i svakodnevne obilaske škola i školskih dvorišta, te razgovore i kontakte sa direktorima i pedagozima u školama, kako bi se prikupile sve potrebne informacije, te preventivno reagovalo u određenim situacijama.

Kako je konstatovano, ukupan broj prekršaja u oblasti javnog reda i mira je manji za 178 slučajeva ili za 13 %, a takođe je konstatovano i smanjenje broja tuča i slučajeva naročito drskog ponašanja. Zbog narušavanja javnog reda i mira sankcionisana su ukupno 1343 lica. Takođe je utvrđeno, da je broj povrijeđenih lica u narušavanju javnog reda i mira manji za 20,3 % .

Kada je u pitanju segment bezbjednosti saobraćaja, evidentno je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda za 7,0 %. Ovdje je bitno napomenuti da bilježimo i smanjene posljedica saobraćajnih nezgoda u smislu teže i lakše povrijeđenih lica, te da je broj smrtno stradalih lica takođe smanjen za 7 lica ili za 36,8%. Kako je konstatovano, navedeni parametri i bolji rezultati su dobrim dijelom rezultat akcija i mjera, sprovedenih u proteklom periodu sa ciljem poboljšanja postojećeg stanja, kao i intenzivnijih represivnih mjera. U tom kontekstu, policijski službenici su u periodu januar-juni 2017. godine, zbog počinjenih prekršaja i krivičnih djela u saobraćaju sankcionisali 72 621 lica, što je za 38,8% više u odnosu na isti period prethodne godine.

U proteklom periodu, težište aktivnosti policijskih službenika bilo je usmjereno na rasvjetljavanje teških krivičnih djela i otkrivanje izvršilaca istih, gdje su zabilježeni dobri rezultati i sprovedeno više operativnih akcija, koje su za cilj imale rasvjetljavanje i dokumentovanje teških krivičnih djela i koje su rezultirale hapšenjem i procesuiranjem većeg broja lica.

U svom završnom izlaganju, komesar Šut je naglasio da su prezentirani pokazatelji dobri, ali da ćemo raditi na postizanju još boljih, kako bi stanje bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona podigli na još veći nivo a svim našim građanima pružili maksimalnu ličnu i imovinsku sigurnost.

 
loading...