Nogomet

Javno pismo Skupštini NK Čelik

Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Podijeli ovu vijest:

JAVNO PISMO SKUPŠTINI NK ČELIK ZENICA Poštovani članovi Skupštine NK Čelik Zenica, Obraćamo vam se zajednički ispred neformalne grupe građana „Za Čelik“ i navijačke grupe
„Robijaši 1988 Zenica“ kao zajedničkih zastupnika inicijative za donošenje novog Statuta NK Čelik Zenica.
Smatramo da je trenutno ustrojstvo kluba, bazirano na aktuelnom statutu, neefikasno, tromo, netransparentno i nedemokratično i kao takvo prepreka bilo kakvom razvojnom procesu u
klubu. Klub se u potpunosti otuđio od svoje zajednice ne pokazujući razumijevanje za zahtjeve navijača i simpatizera kluba da isti bude dostupniji po pitanju bitnih informacija, kao
i za postepeni upliv svježih ideja i novih ljudi u njegove strukture.
Naime, današnji Čelik je daleko od dana kada se mogao zvati slavnim te predstavlja bolnu tačku svih nas koji ga volimo i želimo ga ponovo vidjeti na starim stazama slave. Čelik je klub koji, po posljednjem dostupnom finansijskom izvještaju iz 2012. god., ima ukupna dugovanja od 9.6 miliona KM koji je u međuvremenu i dodatno porastao. Javnost, a vjerovatno ni sam klub, što je još jedan odraz neefikasnosti trenutnog sistema, nije u potpunosti obaviještena koliki je tačan iznos duga, niti njegova tačna struktura.
Čelik je klub koji uporno odbija, uprkos zvaničnim zahtjevima navijača i simpatizera upućenim Skupštini i Upravnom odboru kluba, da obavijesti svoje navijače da li je potpisao reprogram poreskih dugovanja od 4.8 miliona KM po novom Zakonu o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima FBiH. 
Čelik je klub koji konstantno krši svoje akte prilikom svog rada gdje trenutni statut kluba nema nikakvu važnost za rukovodstvo kluba a i sam je prilično štur dokument. Klub već godinama nema Direktora kluba već tek niz vršilaca dužnosti na toj poziciji, s obzirom da nikada nije raspisan javni konkurs za imenovanje osobe na tu poziciju, iako je propisan trenutnim statutom što je direktno kršenje statuta kao vrhovnog akta.
Čelik je klub koji ne dozvoljava svojim navijačima da postanu članovi kluba iako je to eksplicitno dozvoljeno članom 12. trenutnog statuta kluba. Svaki navijač koji nazove klub da se raspita oko članstva dobija nedefinisan odgovor i čuđenje „da se to ne radi“. Imamo situaciju gdje se klub svjesno blokira prema vani kako bi spriječio bilo kakav upliv novih ideja i svježih snaga, tj. ljudi koji misle drugačije iako imaju plemenitu ideju da pomognu.
Čelik je klub čija Skupština ima stalnih problema sa održavanjem sjednica gdje vrlo rijetko uspije da ostvari potrebni kvorum, a diskusije protiču ne dotičući se suštinskih problema u klubu.
www.zacelik.org www.zacelik.orgČelik je klub koji u posljednjih 20 godina zvanično nije ostvario nijedan značajniji transfer igrača i tako zaradio na njihovoj odšteti. Imamo situaciju gdje se sa najperspektivnijim igračima potpisuju amaterski ugovori, a na unosne profesionalne ugovore se dovode igrači koji u klubu ostaju između 6 mjeseci i 1 godinu, odlazeći bez odštete.
Čelik je klub koji nema Sportskog direktora iako je trenutnim statutom propisana njegova uloga, te na tržištu djeluje neefikasno ne uspijevajući razviti jasnu strategiju na fudbalskom
tržištu, uvijek tražeći opravdanje u manjku finansijskih sredstava. Primjećujete da govorimo samo o organizacijsko-upravljačkim aspektima nefunkcionisanja kluba, loši rezultati na sportskom planu su direktni rezultat dosadašnje politike. Klub je apsolutno netransparentan, nedemokratičan i u potpunosti otuđen od svoje zajednice. Izgubio je povjerenje sponzora, navijača i simpatizera sistematski lošim radom i manjkom bilo kakve ambicije ili plana za popravak ove situacije. 
Fudbalski klubovi inicijalno nastaju kao mjesta okupljanja i udruživanja ljudi, kao dio njihovog identiteta kao zaljubljenika u fudbal. Navijači se definiraju i identifikuju zajedno sa klubom za koji navijaju i sa ljudima s kojima idu zajedno na utakmice. Mi u tome nismo drugačiji. To je isto u svakoj državi na svijetu. Grb, klupska boja, stil igre, historija i lokalni igrači – to je ono što nas opija i drži uz klub.
Većina fudbalskih navijača i simpatizera se ne želi brinuti o bilo čemu osim o činjenici koliki je rezultat i ko je postigao gol na zadnjoj utakmici. Pa čak i u najgorim periodima djelovanja
kluba, veliki broj njih će jednostavno zabiti glavu u pijesak time izbjegavajući brigu o stvarnim problemima te svoje učešće u radu kluba svode na pojavljivanje na utakmicama ili njegovo praćenje preko teleteksta u kafiću. Ipak, mi smo došli u situaciju kada je najveći broj navijača sada zaista svjestan da smo došli do tačke iz koje više nema povratka, gdje njihov voljeni klub počinje da nestaje. Gdje stoji realna prijetnja da sve njihove uspomene i sjećanja, ali i osvojeni trofeji i velike utakmice jednostavno odu u nepovrat. Više se ne govori o opstanku kluba u BH Telecom Premijer ligi BiH, već o opstanku kluba u bilo kojem rangu takmičenja kao pravnog lica. 
Smatramo da je današnji Čelik klub sa velikim potencijalom, kako navijačkim tako i ekonomskim. Čelik je klub koji može, uz snagu svojih navijača, da uspostavi stabilan sistem
funkcionisanja i tržišno istupa prema poslovno-sportskim partnerima i sponzorima. Jedina pretpostavka za takvo nešto je povratak povjerenja u strukture kluba. A jedini način da se to učini je uvođenje dostupnog sistema u kojem će svi njegovi članovi moći učestvovati u njegovom radu što će svaki član kluba automatski biti član Skupštine. Ovaj pristup je baziran
na članskom „socios“ modelu koji je u primjeni u Španiji, Njemačkoj, Portugalu i Švedskoj, a u posljednje vrijeme i sa različitim inicijativama i u Engleskoj, Poljskoj i Hrvatskoj.
U daljem tekstu izložit ćemo vam osnovne karakteristike ovog novog pristupa.
www.zacelik.org  www.zacelik.org

Statut
Napisani statut je jedinstven u Bosni i Hercegovini i predstavlja pionirski pristup u uvođenju „socios“ modela u Bosni i Hercegovini. Detaljno je razradio načine funkcionisanja svih organa i tijela kluba te je postavio sistem u kojem su zaštićeni interesi kluba. Prijedlog novog statuta NK Čelik Zenica postavlja inicijalni stabilizacijski period od 2 godine u kojem mandat Upravnog odbora traje 2 godine umjesto buduće 4, te je obavezno provesti veliku reviziju finansijskog stanja u klubu te restruktuiranje dugova uz kreiranje dugoročne strategije njihovog servisiranja.
Istovremeno, omogućena je prodaja upravljačkih prava kao vid sticanja dodatnih sredstava za  funkcionisanje kluba. Na detaljno razrađen način, definisan predloženim Poslovnikom o radu
Skupštine NK Čelik Zenica po novom modelu, Skupština može da odluči da se učešće u Skupštini omogući samo osobama koje su, pored članstva, kupile i upravljačke uloge i to po principu „koliko uloženog novca – toliko glasova“. Ipak, detaljno je definisan sistem u kojem članovi kluba, koji nemaju novca za investiranje, zadržavaju pravo da odlučuju o nekim bitnim stavkama opstojnosti kluba te time zadržavaju suštinu „socios“ modela. Donošenjem novog statuta stanje se „resetuje na nulu“ i to:
1) Skupština u trenutnom sazivu prestaje sa svojim radom.
2) Nadzorni odbor, ako je izabran, radi do prve sjednice Skupštine po novom statutu.
3) Upravni odbor radi do prve sjednice Skupštine po novom statutu.
4) Menadžment kluba (Direktor, Generalni sekretar, Šef omladinske škole) radi do prve sjednice Skupštine po novom statutu.
Dakle sve počinje ispočetka, jedino na svojim pozicijama ostaju stručni štab, igrači i radna zajednica. Na prvoj sjednici Skupštine po novom statutu provode se izbori za Nadzorni odbor i
Predsjednika kluba. Predsjednik kluba kasnije bira svoje članove Upravnog odbora koji kasnije imenuje menadžment kluba, tj. Generalnog direktora, Sportskog Direktora, Direktora omladinske škole i Generalnog sekretara. Svi trenutni članovi Skupštine NK Čelik Zenica imaju pravo učešća u novoj Skupštini ukoliko su članovi kluba. Trenutni Upravni odbor ima pravo, ukoliko to želi, podnijeti kandidaturu za novog Predsjednika kluba i njegove saradnike navodeći svoj plan razvoja kluba. Statut je prošao provjeru kod iskusnih pravnika specijaliziranih u oblasti upravnog prava koji su odobrili isti te ga ocijenili u potpunosti u skladu sa pozitivnopravnim rješenjima u Bosni i Hercegovini. Dakle, ne postoje nikakve zakonske niti proceduralne prepreke da se isti usvoji i
registruje kao zvanični statut kluba kod nadležnog ministarstva. 

www.zacelik.org  www.zacelik.org Članstvo
Prijedlog novog statuta kluba omogućava svakoj osobi da bude član kluba, dok oni punoljetni po automatizmu imaju pravo učešća u godišnjoj Skupštini NK Čelik Zenica. Takav sistem je u
potpunosti reguliran statutom i neće blokirati klub kao do sada kada se sjednice Skupštine nisu mogle održati zbog neostvarenog kvoruma. Postoje 4 kategorije članstva. Prava svih punoljetnih članova su apsolutno ista a različite kategorije su određene zbog dostupnosti različitim kategorijama društva:
1) I kategorija – standardni članovi (60 KM godišnje),
2) II kategorija – osobe koje ostvaruju popust – žene, penzioneri, studenti, invalidi I i II kategorije, punoljetni učenici srednjih škola te nezaposleni (40 KM godišnje),
3) III kategorija – maloljetnici (20 KM godišnje) i
4) IV kategorija – tzv. VIP članovi koji imaju ista članska prava kao i ostali članovi ali imaju dodatnu pogodnost korištenja lože na stadionu „Bilino polje“ na domaćim utakmicama (600 KM godišnje).
Dakle, radi se o dostupnom članstvu na osnovu kojeg se ostvaruju članska prava, od kojih su najvažnija pravo da se bira i bude biran. Ono je bazirano na životnom standardu naših sugrađana – simbolična je cijena od 5 KM mjesečno. 
Svaki član kluba ima pravo da kao član Skupštine glasa za članove Nadzornog odbora i Predsjednika kluba kao i pravo da se kandiduje za neku od tih pozicija. Realno je očekivati između 800 i 5000 članova kluba, koji bi na taj način doprinosili godišnje između 30.000 KM i 200.000 KM u članarinama. Taj novac nije osnov ekonomskog oporavka kluba ali jeste njegova pretpostavka na osnovu kojeg se mogu provesti različiti razvojni projekti.
Organi kluba
Klub ima tri glavna organa – Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravni odbor. Skupština – najviši organ kluba, svi članovi kluba su članovi Skupštine i učestvuju u njenom radu.
www.zacelik.org  www.zacelik.org Skupština 

se redovno sastaje jednom godišnje između dvije sezone, a moguće je organizovati i vanredna zasjedanja na prijedlog članova ukoliko je to prijeko potrebno.Skupština bira članove Nadzornog odbora i Predsjednika kluba te ima pravo da im izglasa nepovjerenje u slučaju povrede Statuta ili radnji koje su u suprotnosti sa ciljevima kluba. Skupština određuje generalne ciljeve razvoja kluba koje mora poštovati svaki Upravni odbor – npr. prioritet vraćanja dugova, veće fokusiranje na vlastitu omladinsku školu i sl. Skupština se ne miješa u poslovne, sportske i operativne odluke koje su u nadležnosti Upravnog odbora.

Nadzorni odbor – kontroliše poslovanje kluba, sastoji se od 7 do 11 članova. Bira ga Skupština na mandat od 4 godine te direktno odgovara Skupštini za svoj rad. Sastoji se od 7 do 11 isključivo visokoobrazovanih članova kluba. Nadzorni odbor kontroliše usklađenost odluka Upravnog odbora i menadžmenta sa zakonom i statutom te daje saglasnost za neka bitna pitanja kao što je npr. zaduživanje kluba te rješava disciplinske sporove u klubu. Članovi Nadzornog odbora imaju simboličnu mjesečnu naknadu za svoj rad. Upravni odbor – vodi klub na poslovnom i sportskom planu, sastoji se od Predsjednika kluba i 4 člana. Predsjednika kluba bira Skupština na izborima na mandat od 4 godine, a on dalje bira svoje članove Upravnog odbora kao svoje saradnike i članove svog tima. Svaki član kluba se može kandidovati za ovu poziciju uz predstavljanje svog plana razvoja i funkcionisanja kluba. Upravni odbor u pravilu djeluje volonterski, bez ikakvih primanja.
Upravni odbor vodi poslovnu politiku kluba, obezbjeđuje sponzore, dovodi igrače i trenere uz prethodno mišljenje Sportskog direktora, te podnosi finansijski izvještaj i godišnji izvještaj
Skupštini kluba svake godine. Posebne rukovodne uloge se nalaze u pozicijama Generalnog direktora, Sportskog direktora, Direktora omladinske škole i Generalnog sekretara koji su zaposlenici kluba te se imenuju na mandat od 4 godine od strane Upravnog odbora. Imenuju se putem javnog konkursa uz zadovoljenje profesionalnih standarda.
www.zacelik.org  www.zacelik.org Zahtjev prema Skupštini NK Čelik Zenica

 Neformalna grupa građana „Za Čelik“ i navijačka grupa „Robijaši 1988“ Zenica od Skupštine NK Čelik Zenica zahtijevaju održavanje sjednice Skupštine NK Čelik Zenica u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog javnog pisma. Zahtijevamo da se sjednica Skupštine NK Čelik Zenica, održi javno uz prisustvo predstavnika medija i prijavljenih gostiju. Zahtijevamo da se sjednica održi sa sljedećim tačkama dnevnog reda:
1) izjašnjavanje Upravnog odbora i v.d. Direktora kluba o statusu sporazuma sa Poreskom upravom FBiH glede reprograma duga shodno Zakonu o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja  sportskim kolektivima (“Službene novine Federacije BiH” br. 37/14),
2) izjašnjavanje Upravnog odbora i v.d. Direktora kluba o statusu servisiranja eventualnog reprograma kao i ostalih redovnih poreskih i drugih obaveza kluba u cilju nestvaranja dodatnih dugovanja,
3) izglasavanje novog statuta NK Čelik Zenica predloženog od strane NGG „Za Čelik“. Prijedlog novog statuta NK Čelik Zenica će u zvaničnu proceduru usvajanja podnijeti gospodin Vladan Popović kao član Skupštine NK Čelik Zenica ispred zvaničnog udruženja navijača „Robijaši 1988 Zenica“. Članovi NGG „Za Čelik“ će kao gosti Skupštine iznijeti i obazložiti prijedlog novog statutna
NK Čelik Zenica.  Dok god ne dođe do usvajanja novog statuta i na taj način se ne stvori temelj oporavka kluba i njegovog spašavanja od nestanka, navijači i simpatizeri Čelika, kao i ostali građani koji vole ovaj klub, nastavit će bojkot domaćih utakmica te nastaviti promociju ove ideje. Tražimo od članova Skupštine da dobro analiziraju ponuđeni prijedlog statuta i donesu
ispravnu odluku glede budućnosti našeg kluba i tako pokažu potrebni stepen odgovornosti, bez dodatnih opstrukcija poput neostvarivanja potrebnog kvoruma ili odbijanjem preuzimanja
odgovornosti za dosadašnje postupke. Ovo javno pismo se objavljuje na zvaničnoj stranici NGG „Za Čelik“, dostavlja se predstavnicima medija u Bosni i Hercegovini, te direktno dostavlja predsjedniku Skupštine NK Čelik Zenica, gospodinu Nihadu Pašaliću.
NGG „Za Čelik“ UG „Robijaši 1988 Zenica“

Zenica, 7. mart 2015. god.
www.zacelik.org  www.zacelik.org Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno