Info

JAVNI KONKURS: Upis polaznika u program obrazovanja odraslih – prekvalifikacija

JAVNI KONKURS: Upis polaznika u program obrazovanja odraslih – prekvalifikacija –JU Srednja mješovita škola “Mladost” Zenica – FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZENICA
JU SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA “MLADOST” ZENICA

Na osnovu člana 28. Zakona o srednjoj školi („Službene novine ZDK“ broj 9/17 od 07.08.2017. ), člana 24. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene novine ZDK“ broj 5/14 31.10.2014.), člana 21., 24. i 28. Pravilnika o standardima i normativima za obrazovanje odraslih („Službene novine ZDK“ broj 1/16 od 29.10.2016. ), člana 37. Pravila škole, i Odluke školskog odbora broj 399-03/19 od 19.11.2019..godine, JU Srednja mješovita škola “Mladost” Zenica, raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA UPIS POLAZNIKA U PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH – PREKVALIFIKACIJA ZA STRUČNO ZVANJE

1. VOZAČ MOTORNIH VOZILA, U ŠKOLSKOJ 2019/20. GODINI
2. ELEKTROINSTALATER, U ŠKOLSKOJ 2019/20. GODINI

1. OPĆI I POSEBNI USLOVI ZA UPIS
U program srednjeg obrazovanja odraslih može se upisati lice starije od 18 godina, sa završenom srednjom školom III ili IV stepena složenosti.

1. BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS
Dvije polazne grupe sa po 24 polaznika. Minimalan broj polaznika je 11, a maksimalan 48.
Ukoliko se prijavi veći broj zainteresovanih od broja slobodnih mjesta prednost pri prijemu imaju polaznici sa manjom razlikom predmeta za polaganje.

• BROJ RJEŠENJA O ODOBRAVANJU IZVOĐENJA PROGRAMA
JU Srednja mješovita škola “Mladost” Zenica je registrovana ustanova za obrazovanje odraslih u skladu sa Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-17-001063 od 25.10.2017.godine

1. NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA, TRAJANJE I USLOVI ZA NJEGOVO ZAVRŠAVANJE
Program obrazovanja odraslih/prekvalifikacija izvodi se u sklopu instruktivne nastave, dopisno-konsultativne nastave, te na drugi primjeren način, a u skladu sa Planom i programom obrazovanja odraslih za stručno zvanje “voozač motornih vozila” i “elektroinstalater” odobren od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.
Program prekvalifikacije trajat će najduže 24 mjeseca, a uvjet za završetak programa su odslušani i položeni svi ispiti utvrđeni kao razlika ispita u odnosu na prethodno završeno srednje obrazovanje. Polaznik nakon položenih ispita polaže završni ispit u obimu i na način utvrđen Nastavnim planom i programom za obrazovanje odraslih, nakon čega stiče stručno zvanje III stepen složenosti za zanimanja elektroinstalater ili vozač motornih vozila.

1. NAZIV JAVNE ISPRAVE – ISPRAVE KOJA SE IZDAJE PO ZAVRŠETKU PROGRAMA
Polazniku programa prekvalifikacije nakon završenog programa od prvog (I), drugog (II) i trećeg (III) izdaje se svjedodžba, a nakon položenog završnog ispita izdaje se diploma.

1. VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU
Visina školarine za obrazovanje odraslih utvrđena je Odlukom školskog odbora broj 395-03/19 od 19.11.2019. godine, a sa istim je moguće upoznati se u sekretarijatu škole.

• POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE
Polaznici prilikom upisa obavezni su priložiti:
• Svjedočanstva o prethodno završenim razredima srednjeg obrazovanja,
• Diploma o završenom prethodnom školovanju,
• Izvod iz matične knjige rođenih,
• Za zanimanje vozač motornih vozila, ovjerena kopija vozačke dozvole

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave za upis dostaviti lično ili poslati preporučenom poštom na adresu:
JU SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA “MLADOST” ZENICA
BILMIŠĆE 69
72000 ZENICA
SA NAZNAKOM: PRIJAVA NA KONKURS ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH-PREKVALIFIKACIJA

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj 032 460 575, 032 460 577
e-mail: [email protected]

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem