Predlagači zakona bili su delegati Fahrudin Skopljak (SDA) i Ivo Tadić (HDZ).

– Cilj izmjena je da se popravi nepravda prema učesnicima odbrambeno-oslobodilačkog rata. Da se umanjeni koeficijent za jednu godnu provedenu u vojsci sa pola boda povisi na jedan bod. I da se pomjeri starosna granica za odlazak u prijevremenu penziju sa 62 na 58 godina života uz ispunjenje drugih uvjeta – rekao je Skopljak.

Jasmin Duvnjak, šef Kluba delegata bošnjačkog naroda, kazao je kako daju punu podršku usvajanju izmjena Zakona PIO-u.

– Uobičajeno je da sistemske, organske zakone predlaže Vlada zato što takva je praksa u cijelom demokratskom svijetu. Ali događa se da vlada reaguje nedovoljno brzo spram potreba građana, u ovom slučaju boračke populacije. I ovdje se sada pojavljuju zastupnici, delegati, mi smo najvažnija tačka na kojoj se donose odluke od značaja za život svih građana. Tu ne trebamo imati pravdanja. I nema niti jednog razloga da ne stanemo iza boraca – naglasio je Duvnjak i dodao:

– Dajem punu podršku borcima, našim predlagačima. Želim da ovo bude primjer gdje ćemo stimulativno djelovati na Vladu FBiH, da se ne čekaju godine da se greške, propusti, nepravde, promijene. Ne mora se čekati da se mi pojavljujemo kao predlagači, neka nas preduhitre u otklanjanju regulative koje su prepoznate kao diskriminacija.

Ilija Nakić u ime Kluba Hrvata izrazio je punu podršku izmjenama Zakona o PIO-u.

– Izražavam punu podršku našim braniocima i ovo je ispravka svih onih nepravdi koje su nanesene ovoj populaciji u proteklom periodu. Ovo neće puno promijeniti stanje u kojem se nalaze branioci u cjelini, ali smatram da će pregovori, razgovori, udruženja i predstavnika branilaca sa Vladom Federacije o setu zakona koji se tiču branilaca, poboljšati situaciju u kojoj se nalazimo. Ovaj Dom će uvijek misliti na borce – poručio je Nakić.

Izmjene Zakona o PIO-u su usvojene jednoglasno.