Info

Isplata odšteta u roku od 60 dana

Osiguravajuća društva morat će isplatiti odštetni zahtjev u roku od 60 dana
Osiguravajuća društva morat će isplatiti odštetni zahtjev u roku od 60 dana

Isplata odšteta u roku od 60 dana- Vlada FBiH danas je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti.

Od 2005. godine, kada je Zakon stupio na snagu u FBiH, nisu doneseni novi usaglašeni uslovi i tarife za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila, jer nije bilo formirano Udruženje osiguravatelja u BiH u čijoj je to bilo ingerenciji. Ovu pravnu situaciju je usložilo i donošenje novog Zakona u RS u 2015. godini, kojim je donošenje zajedničkih uslova i premijskog sistema autoodgovornosti (AO) dato u nadležnost Agencije za osiguranje RS.

Odredbama izmjena i dopuna Zakona predloženo je da Agencija za nadzor donosi zajedničke uslove i premijski sistem za obavezna osiguranja od odgovornosti, čime se harmonizira regulativa na razini BiH, s obzirom da je navedena odredba na istovjetan način regulirana Zakonom o obaveznim osiguranjima u saobraćaju u RS.

Osnovni problem koji je već duže prisutan je nepoštivanje administrativno utvrđene premije, tj. odredaba zajedničkog premijskog sistema AO kroz nelojalnu konkurenciju, te posredno i neposredno davanje nedozvoljenih popusta. To utiče na porast troškova provođenja osiguranja, dovodi do slabljenja finansijskog položaja društava za osiguranje i, u krajnjem slučaju, do nemogućnosti naknade štete osiguraniku.

Jedna od novina u Prijedlogu zakona je smanjenje s 90 na 60 dana roka u kojem je društvo za osiguranje obavezno isplatiti odštetni zahtjev, odnosno objasniti zašto nije u mogućnosti da to učini.

Kada je u pitanju AO, predloženo je da društva za osiguranje u periodu od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona koriste zajedničku tarifu premija i cjenovnik koje donosi Agencija za nadzor. Nakon toga, u periodu djelimične liberalizacije, društva za osiguranje koriste vlastitu tarifu premija i cjenovnik za koje su dobila prethodnu saglasnost Agencije. Istekom osam godina od dana stupanja Zakona na snagu, nastupa period potpune liberalizacije, kada prestaje obaveza društva za osiguranje da pribavlja prethodnu saglasnost Agencije.

Međutim, u cilju amortizacije eventualnih negativnih efekata uvođenja sistema slobodnog određivanja cijena AO, predviđeno je da i u periodu djelimične i potpune liberalizacije društvo za osiguranje, uz tarifu premija, dostavlja Agenciji tehničke osnove koje upotrebljava pri utvrđivanju tarifa premija, kao i pozitivno mišljenje ovlaštenog aktuara (stručnjaka koji se bavi problemima finansijske neizvjesnosti i rizika) o adekvatnosti premija za trajno ispunjavanje svih obaveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju. U slučaju utvrđene nedovoljnosti premije za trajno izvršavanje obaveza društava, Agencija za nadzor, pored redovnih mjera nadzora, kao što su zahtjevi za dokapitalizacijom, ima nadležnost i da zahtijeva izmjene, odnosno dopune uslova osiguranja i tarifa premija.

akta.ba

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem