Također, ustvrdili su da se pravi selekcija najboljih i najzdravijih pasa, da se povrede liječe novcem međunarodnih donatora, a onda se psi kojima “nema spasa” puštaju na ulice ili predaju državnom azilu, koji je legalan. Pokušali smo kontaktirati predstavnike ovog udruženja, međutim odgovor do objave ovog teksta nismo dobili.

Prikupljanje pasa za udomljavanje u EU

Iz Veterinarske inspekcije Kantonalne uprave za Inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona kazali su nam da su tokom ove godine pokrenuli postupak inspekcijskog nadzora kod osoba koje su prijavljene zbog držanja većeg broja pasa, te je na području Zenice provedeno ukupno sedam inspekcijskih nadzora te dvije kontrole na lokacijama na kojima nisu zatekli veći broj pasa.

– Predmet inspekcijskog nadzora kod ovih subjekata je posjedovanje rješenja o registraciji objekata kod nadležnih organa, provođenje obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja (označavanje, vakcinacija i drugo), te zoohigijenski uslovi u kojima su smještene navedene životinje. Inspekcijskim nadzorima je utvrđeno da fizička lica, kao vlasnice pasa putem ovlaštenih veterinarskih organizacija sa područja Grada Zenica provode mjere veterinarsko-zdravstvene zaštite, te da za zatečene životinje posjeduju propisanu veterinarsku dokumentaciju, da su zoohigijenskiuslovi zadovoljavajući, da je životinjama osigurana hrana i voda u skladu sa njihovim fiziološkim potrebama, te da je određeni broj pasa kastriran, odnosno sterilisan – kazali su iz inspekcije.

Dodali su da je utvrđeno da se te osobe ne bave uzgojom životinja u smislu reprodukcije koja ima za cilj kvantitet, već da samoinicijativno prikupljaju pse radi daljeg udomljavanja u zemlje EU putem lokalnih udruženja za zaštitu životinja.

– U momentu inspekcijskog nadzora kod navedenih lica zatečeno je 356 pasa – istakli su.

Mjere zabrane

Veterinarski inspektor je, na osnovu stanja koje je zatekao na terenu, izrekao upravne mjere zabrane upotrebe objekta za smještaj i držanje pasa, zabrane prihvatanja novih pasa u objekte pod zabranom i izmještanje životinja iz tih objekata u registrovana skloništa za pse, jer za njih nije osigurana registracija kod nadležnih organa.

Budući da je u prijavama protiv ovih osoba navedeno da primaju donacije i ostvaruju finansijsku dobit od držanja pasa, inspektor je o tome obavijestio ured Porezne uprave FBiH u Zenici, kako bi oni poduzeli dalje mjere iz svoje nadležnosti.

– U toku su inspekcijske aktivnosti i provjere, vezane za nekomercijalno kretanje pasa u vlasništvu gore navedenih lica u zemlje EU, a koje je neophodno provesti i putem drugih nadležnih organa – objasnili su iz inspekcije.