PERO Zenica
Politika

GV Zenica: Najviše rasprave oko budućeg rješenja za grijanje grada

GV Zenica: Najviše rasprave oko budućeg rješenja za grijanje grada – Gradsko vijeće Zenice dovršilo je danas svoju šestu sjednicu, prekinutu 30. marta, nakon što su je napustili vijećnici iz SDA, A-SDA i Snage centra, nezadovoljni gradonačelnikovim povlačenjem sa dnevnog reda Prijedloga ovogodišnjeg gradskog budžeta.

Sjednica je nastavljena međusobnim optužbama gradonačelnika i vijećnika SDA i A-SDA o tome ko ne radi za grad i građane. 40-minutnu raspravu prekinula je predsjedavajuća, pozivajući se na Poslovnik o radu Vijeća. Sa dnevnog reda, bez rasprave, usvojen je Izvještaj o prošlogodišnjem radu Gradske uprave i Gradonačelnika. Prihvaćen je i Prijedlog Odluke o određivanju prosječne konačne građevinske cijene metra kvadratnog korisne stambene površine sa područja Grada od hiljadu KM, što je prošlogodišnji iznos. Ozbiljnije rasprave bilo je tek kod davanja saglasnosti na hipotekarni kredit Javnom preduzeću Parking-servis od 700 hiljada maraka kod privatne banke, na rok otplate od osam godina. Direkor tog preduzeća, Enver Talić, pojasnio je suštinu ovakvog zahtjeva, nakon čega je dobio zeleno svjetlo, ali uz zaključak da pokuša izdejstvovati povoljniju kamatnu stopu od predloženih 5,6 posto, što je i zaključak Komisije za ekonomske odnose

Vijeće je razmatralo i zaključak o prodaji 16 kvadrata zemljišta na Mokušnicama, na zahtjev firme Džananović, putem neposredne pogodbe, ali nakon što je rečeno da je predložena cijena 350 maraka po kvadratnom metru, otvorila se rasprava koja je završena zaključkom da se ipak mora sačekati mišljenje pravobranioca, što je izostalo u prijedlogu zaključka, a zakonska je obaveza.

Najviše vremena ipak je posvećeno prezentaciji buduće džonit-venčer firme, koju su imali predstavnici kompanije ArcelorMittal Zenica, u sklopu informacije o provedenoj javnoj raspravi o materijalu Ocjena mogućih rješenja za snabdijevanje toplinskom energijom grada. Dakle, vlasti tragaju za optimalnim rješenjem gradskog grijanja, angažovana je i posebna stručna komisija, svima se žuri da riješi ovaj problem, ali još je mnogo otvorenih pitanja, poput cijena isporučene toplinske energije, zaštite okoline, sudbine KTG-a itd..

O ovome još nema konačne riječi. Vijeće je usvojilo zaključak o formiranju stručnog tima koji će nastaviti pregovore o formiranju džoint-venčer firme sa ciljem zaštite grada i dostaviti prijedlog ugovora sa relevantnim dokumnetima na saglasnost Vijeću, a od resorne gradske službe, KTG-a i svih koji su učestvovali u ovom projektu zahtjeva se očitovanje o eventualnim obavezama grada i dostavljanje ugovora Vijeću, Gradonačelnuku i pravobraniocu. (S.G. RTVZE)

 
loading...