fbpx
Posuđeno

Gradska uprava raspisala Konkurs za javna priznanja Grada Zenica

Gradska uprava raspisala Konkurs za javna priznanja Grada Zenica  – BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE – ZENIĆKO-DOBOJSKI KANTON – GRAD ZENICA – – Ocjenjivački sud – Na osnovu člana 17. i 19. Odluke o javnim priznanjima Zenica (“Službene novine općine Zenica”,broj: 10/01 – prečišćen tekst) Ocjenjivački sud Grada Zenica daje obavještenje o raspisivanju KONKURSA ZA JAVNA PRIZNANJA GRADA ZENICA

Povodom 20.marta – Dana Grada Zenica u 2019. godini dodjelit će se javna priznanja utvrđena Odlukom o javnim priznanjima Zenice i to:
– “Grb Zenice”
• “Nagrada Zenice” i
– “Plaketa Zenice”.
“Javna priznanja mogu se dodjeljivati građanima Zenice i drugim licima koja rade na području Grada Zenica, udruženjima građana, lokalnim zajednicama, ustanovama, privrednim društvima, drugim pravnim subjektima za uspjehe u radu i aktivnostima kojima znatno doprinose razvoju Zenice ili pojedinih djelatnosti, afirmaciji njenih interesa, u znak odavanja počasti i zahvalnosti, te unapređenju ljudskih prava i razvoju demokratije.

Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama i organizacijama iz drugih država”.
1. Kriteriji za dodjelu javnog priznanja su:
najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području rada, objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana postignuta ili nagrađena ostvarenja i rezultati, uživanje ugleda stručnjaka ili djelatnika iz određene oblasti, odnosno uspješnog privrednog društva, ustanove, udruženja građana ili drugog
pravnog subjekta.
A “GRB ZENICE”
“Grb Zenice” dodjeljuje se građanima Zenice i drugim licima koji rade i djeluju na  području Grada Zenica, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim subjektima za izuzetne zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu na unapređenju nauke, privrede, obrazovanja, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne brige i drugih područja društvenog života u Gradu Zenica”
B “NAGRADA ZENICE”
“Nagrada Zenice” dodjeljuje se građanima Zenice i drugim licima, njihovim udruženjima, lokalnim zajednicama, ustanovama, privrednim društvima i drugim pravnim subjektima povodom njihovih jubileja, za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvoj Grada Zenica, unapređenje kvaliteta življenja, te afirmaciji Zenice i jačanju njenog ugleda u zemlji i svijetu”. Novčani iznos nagrade neće se dodjeljivati profitnim organizacijama.
C “PLAKETA ZENICE”
“PlaketaZenice” dodjeljuje se građanima Zenice i drugim licima koja rade na području Grada Zenica, udruženjima građana, privrednim društvima, ustanovama i drugim subjektima povodom Dana Zenice ili drugih godišnjica za trajniju, općepriznatu djelatnost kojom su znatno doprinijeli razvoju i afirmaciji Zenice”.

2. Rok i način predlaganja
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja upućuju se Ocjenjivačkom sudu do 31. januara 2019. godine. Pravo predlaganja kandidata za dodjelujavnih priznanja imaju, u skladu sa Odlukom o javnim priznanjima Zenice, građani, udruženja građana, članovi Gradskog vijeća Zenica, radna tijela Gradskog vijeća Zenica, Gradonačelnik Zenice, organi mjesnih zajednica, ustanove, strukovne organizacije, vjerske zajednice, privredna društva i drugi pravni subjekti.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja podnosi se u pisanom obliku i na popunjenom obrascu za jedno od predloženih javnih priznanja koji se može preuzeti na web stranici Grada Zenica ili u Stručnoj službi Gradskog vijeća i dostavlja se Ocjenjivačkom sudu putem
Stručne službe Gradskog vijeća.

Prijedlog iz prethodnog stava sadrži sljedeće:
ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv privrednog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruženja građana ili drugih pravnih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnog priznanja, vrstu javnog priznanja (“Grb Zenice”, “Nagrada Zenice” ili “Plaketa
Zenice”), oblast za koju se predlaže dodjeljivnog priznanja, obrazloženje prijedloga, raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja.
Prijedlozi koji budu podneseni od neovlaštenih podnosilaca ili izvan roka za podnošenje ili nepotpuni u pogledu sadržaja, neće se uzimati u razmatranje.

Prilozi za preuzimanje
Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010