Naše

Fond za zaštitu okoliša FBiH i “ekološki” projekti

Fond za zaštitu okoliša FBiH i “ekološki” projekti – Danas je najzad objavljen spisak odobrenih projekata iz oblasti ekologije za 2019.g. koje svake godine na osnovu javno objavljenog konkursa i odabira prijavljenih aplikanata finansira Fond za Zaštitu okoliša FBiH.
Ovogodišnji poziv je objavljen u aprilu 2019.g. i Eko forum Zenica se pun entuzijazma prijavio poslije dužeg vremena jer je postojala šansa za sufinansiranje projekta, što je jedan od uslova za aplikaciju i dobijanje sredstava. Odabran je Lot 13 – Jačanje javne svijesti o značaju zaštite okoliša. Kako ipak nismo naučili samo pričati več nešto i konkretno uraditi, prijavljen je projekat Indeks kvaliteta zraka u FBiH. Obzirom da u Federaciji ne postoji jedinstvena metodologija proračuna kvaliteta zraka, cilj projekta je bio analiza i definisanje modela jedinstvenog proračuna indeksa kvaliteta zraka ( Air Quality Index – AIR ) za područje Federacije BiH.
Trenutno je na snazi nekoliko modela ( FHMZ, Eko akcija, Ambasada USA, FMOIT, ..) koji uzimaju različite komponente i parametre pri proračunu, što ne daje jedinstven indeks kvaliteta zraka na području FBiH. Kako je kvalitet zraka enormno ugrožen i narušen na području FBiH, evidentna je potreba za usvajanjem jedinstvene metodologije za područje čitave Federacije. Ovaj zadatak se uklapa i u KEAP Ze-Do Kantona, Kantona KS, Tuzlanskog Kantona kao i u jedinstvenu strategiju zaštite okoliša i FBiH i čitave BiH. Uz ono more pratećih dokumenata koji se traže u prilogu, urađen je i taj stručni dio i kompletno predat u predviđenom roku. Prvobitni rok je naknadno produžen poslije 01.07.2019. da bi se rezultai čekali sve do danas.
Na sajtu Fonda zaštite okoliša je danas objavljen spisak odobrenih projekata i projekat Eko Foruma Zenica nije prošao. Obzirom na aktuelnost i značaj prijavljenog projekta, smatrali smo da ovaj projekat ima šansu. ALI, gospoda stručnjaci iz Fonda su imala drugačije mišljenje. Volio bih da zainteresovani otvore stranicu i pročitaju imena dobitnika i prijavljene teme. Nije mi bilo teško malo analizirati ovu grupu – LOT 13 pa da uočimo neke bisere. Odabrano je za finansiranje 19 aplikanata u ukupnoj vrijednostii sredstava 654.900 KM. Od ovog broja 9 aplikanata je iz Sarajeva sa ukupno dodijeljenim sredstvima 385.000 KM ili 58,8% od ukupnog iznosa, a ostatak od 265.490 KM ili 41,2% otpada na ostalih 10 aplikanata sa područja Federacije BiH. Među ovih 10 je i jedini aplikant iz Zenice, koji je dobio čak 10.000 KM za izradu idejnog projekta razvoja distributivne gasne mreže u gradu Zenica. NAZDRAVLJE !  Da nam bude jasnija ova “bratska” podjela prema potrebama, iz nedavne studije koju je Eko forum Zenica prezentirao prije 1 mjesec, gdje je tema bila analiza transparentnosti principa zagađivač plaća i gdje je glavnu ulogu imao Fond za Zaštitu okoliša FBiH, vidjeli smo neke pokazatelje koji dodatno oslikavaju stanje u ovoj oblasti.
Iznosi koje su uplatili kantoni za zagađenje zraka iznose :
      – Kanton Sarajevo : za 2016.g. –      24.000 KM ,         za 2017.g. –      24.000 KM,         za 2018.g. –       22.000 KM
      – Ze Do Kanton      : za 2016.g. – 3.111.000 KM ,         za 2017.g. – 5.158.000 KM,        za 2018.g. – 4.365.000 KM
 Ukupne naknade koje su uplatili kantoni po svim osnovama iznose :
      – Kanton Sarajevo : za 2016.g. -5.327.000 KM,           za 2017.g. – 5.434.000 KM,        za 2018.g.- 5.970.000 KM
      – Ze Do Kanton      : za 2016.g. -6.745.000 KM,           za 2018.g. – 8.802.000 KM,        za 2018.g.- 8.337.000 KM
Na kraju poređenja izdvajanja sredstava u Fond Zaštite okoliša, prikupljene naknade po glavi stanovnika iznose:
– 13,0 KM u Kantonu Sarajevo
– 20,7 KM u Ze Do Kantonu.
Kako shvatiti ovakve disproporcije u skupljanju i raspodjeli sredstava iz Fonda Zaštite okoliša nego kao otvorenu segregaciju i favoriziranje određenih krugova i sredina.
I kako protumačiti da Avaz roto dobije 40.000 KM za jačanje svijesti o zaštiti okoliša, Večernji list za istu namjenu 30.000 KM, Alba u Zenici 40.000 KM za jačanje svijesti o značaju okoliša, neko o značaju zaštite šišmiša, neko o ronjenju u rijeci Miljacki na dubini 0,5 m, a da pri tome jedno ekološko udruženje nije u stanju dobiti sredstva za realizaciju projekta koji ima značaj i za Federaciju i za državu BiH. Očito smo im stali na žulj prezentacijom pomenute studije gdje je jedan od zaključaka o netransparentnom i nenamjenskom trošenju sredstava, pa smo dobili revanš. Onaj malo softisciraniji razlog da bi donošenjem jedinstvene metodologije proračuna indeksa kvaliteta zraka na području Federacije i države BiH vjerovatno bio malo i poremečen položaj na tablici najzagađenijih gradova u BiH, gdje je sada po trenutnom načinu redovno na prvom mjestu Sarajevo. Uvođenjem dodatnih i stvarnih faktora zagađenja situacija bi postala mnogo realnija i poredak bi bio drugačiji, gdje bi na prvo mjesto došli stvarno zagađeni gradovi u BiH. Zbog svega, izgleda da čemo pored promjene metodologije proračuna indeksa kvaliteta zraka morati uvesti i metodologiju povrata sredstava iz Fonda Zaštite okoliša u kantone prema procentu uplačivanja u njega a ne prema potrebama i simpatijama.
Alibegović Zlatan – Eko forum Zenica
Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem