-Ono što je s aspekta naših propisa važno je to da u tu novu maloprodajnu cijenu cigareta budu precizno obračunate važeće akcize po paklici cigareta, a to je proporcionalna u iznosu od 42 posto maloprodajne cijene cigareta i fiksna u iznosu od 1,65 KM po paklici. Naravno na sve to se obračunava i 17% PDV-a, jer akciza ulazi u osnovicu za obračun PDV-a – kaže Kovačević.

Od 19. februara biće skuplje sljedeće cigarete: Filter 160, Dunhill, Lucky Strike, Rothmans, Eva Slims, Diva i Drina.