Biznis

Centralna banka BiH o kvalitetnom i sigurnom transferu novca za novčane doznake iz inostranstva

Kako je navedeno, istraživanje je pokazalo da su cijena, brzina, sigurnost i pristupačnost usluga transfera novca ključni faktori koji utiču na odluku o načinu na koji će novac biti poslan, regulisanim ili neregulisanim kanalima.

Prilikom transfera novca sigurnost se nameće kao važan kriterij koji se treba uzeti u razmatranje prilikom odabira mogućeg kanala. Ako se novac transferira neregulisanim kanalima, to nosi sa sobom više rizika, npr. ako se šalje autobusom postoji mogućnost da carinski organi zaplijene taj novac, ako se šalje poštom u koverti postoji mogućnost da se pošiljka izgubi, ako se šalje po privatnim licima postoji mogućnost prevare itd. Nedovoljna finansijska educiranost, navike ili okolnosti kada informacije o uslugama nisu dovoljno jasno dostupne, često predstavljaju prepreku u sagledavanju mogućnosti. U konačnici, kada ne postoji dovoljno razumljivih informacija ili znanja, postoji rizik za donošenje odluke koja je štetna i manje sigurna. Transfer novca putem regulisanih kanala podrazumijeva sigurnost i transparentnost, te je stoga važno poznavati sam proces prijenosa novčanih doznaka.

Međunarodni platni promet putem bankovnog računa temelji se na SWIFT tehnologiji, koja se koristi u mnogim zemljama svijeta, a omogućava kvalitetnu i sigurnu razmjenu podataka između banaka u procesu prenosa novčanih doznaka iz inostranstva.

U tom smislu, neophodno je da primalac novčane doznake iz inostranstva dobije ino-instrukciju za uplatu od strane komercijalne banke u kojoj ima otvoren račun, te istu dostavi pošiljaocu kako bi ovaj mogao izvršiti uplatu u banci u državi u kojoj se nalazi.

U pravilu, svaka ino-instrukcija za uplatu treba da sadrži: naziv komercijalne banke primaoca, SWIFT banke primaoca, adresu banke primaoca, IBAN primaoca, ime i prezime primaoca i adresu prebivališta primaoca.

Nakon što korisnik donese odluku da će transfer biti obavljen putem regulisanih kanala, neophodno je i da prikupi dovoljno informacija koje će mu omogućiti odabir institucije i usluge koja mu najviše odgovara. Komercijalne banke u BiH imaju različite partnerske institucije, korespodentske banke u inostranstvu, te se njihove mogućnosti pružanja usluge, pripadajuće cijene i brzina pružanja usluge značajno razlikuju. Kada zatražite informaciju, dobro je sa sobom imati i naziv bankarske institucije države iz koje će se dobijati usluga. Na osnovu te ulazne informacije, predstavnici komercijalne banke sa kojom se razgovara mogu dati tačan podatak kolika će naknada biti po transakciji. Također, u cilju smanjenja bankovnih naknada, poželjno je informisati se o broju korespondentnih banaka uključenih u transfer novca. Naime, u pravilu postoje niži troškovi kada banka primaoca ima već otvoren račun u banci pošiljaoca. Stoga je uvijek poželjno tražiti navedenu informaciju u svrhu odabira odgovarajuće banke od strane pošiljaoca i/ili primaoca, posebno u slučaju redovnog slanja novčanih doznaka iz inostranstva, kada uštede mogu biti značajne. Pored navedenog, banka pošiljaoca će tražiti specifikaciju o snošenju troškova novčane doznake iz inostranstva upisom oznake OUR, BEN ili SHA na nalogu. Oznaka OUR znači da pošiljalac snosi sve troškove, oznaka SHA da se troškovi dijele a oznaka BAN da troškove snosi isključivo primalac.

I ovim kratkim prikazom pojmova i osnovnog procesa prenosa novčanih doznaka pokušava se ukazati na važnost informisanja o mogućnostima i troškovima slanja/prijema novca putem bankovnog računa, a što može pomoći u odabiru komercijalne banke čije usluge odgovaraju potrebama svakog pojedinačnog korisnika.

Pored planiranih aktivnosti na finansijskoj edukaciji korisnika doznaka, u saradnji sa projektom za doznake i plaćanja Svjetske banke, aktivnosti na finansijskoj edukaciji i inkluziji CBBiH trenutno realizira i u saradnji i uz podršku Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu – Development Facility (EFSE DF).

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem