Naše

Prosvjetari – druga linija odbrane

Zamislite život i rad jednog nastavnika koji radi 10-15 godina u školi, u državi poput Bosne i Hercegovine sa resursima koje ti ta država da za rad. Kredu...

Naše

Dok majka Latifa sinove ispraća

Dok majka Latifa sinove ispraća – Živimo u vremenu kada je gospodin onaj, što mu drugi vezuje kravatu jer je sam ne zna ni vezati. Ili se isti usadio u...