Info

BiH (ne) može bez MMF-a

BiH (ne) može bez MMF-a  – Zbog specifične ekonomske situacije u kojoj se nalazi, BiH teško može doći do novca mimo Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), slažu se domaći ekonomski eksperti.

Iako se njihova mišljenja razilaze u tome da li je dobro za BiH da sklopi aranžman sa MMFom ili ne, svi su saglasni da BiH ima mnogo problema s obuzdavanjem javne potrošnje i da svako zaduženje, koje nije usmjereno u privatni sektor i investicije, nužno vodi ka još lošijoj ekonomskoj situaciji. Vjekoslav Domljan, ekonomski ekspert iz FBiH, smatra da bi novac međunarodnih finansijskih institucija bio koristan za BiH kad bi on išao u produktivne svrhe i reforme, a ne u javnu potrošnju, kao što je kod nas slučaj. “Veoma je mali broj zemalja u Evropi koje imaju 22 ili 23 odsto finalnu potrošnju kao što to ima BiH.

Tu su, eventualno, skandinavske zemlje, plus Belgija i Francuska, ali one imaju dohodak 10 do 15 puta veći nego u BiH. Mi, s druge strane, imamo vrlo nizak dohodak, a vrlo veliku javnu potrošnju”, istakao je on. Stevo Pucar, ekonomista iz Banjaluke, takođe se slaže da je problem u javnoj potrošnji. On ukazuje na loš rejting BiH na međunarodnim finansijskim tržištima, što joj ostavlja mogućnost ili da se zadužuje kod međunarodnih finansijskih institucija poput MMFa, ili kod domaćih komercijalnih banaka.

“Kod domaćih banaka prostor za zaduživanje još postoji, ali je pitanje do kada će one moći da finansiraju i dokad će im centrale dozvoljavati takvu vrstu finansiranja. To je isključivo komercijalna odluka njihovih majki banaka, koja će biti zasnovana na ekonomskom rezonu”, rekao je on. Dodao je da postoji zabluda da jeftini novac, odnosno niske kamatne stope, znače povoljno zaduživanje za BiH, odnosno uzimanje jeftinih kredita.

“Evropska centralna banka je u režimu takozvanog kvantitativnog ubrizgavanja novca, što znači niske kamatne stope svuda u Evropi, i to je način kako oni stimulišu svoju ekonomiju. To nije ništa loše, pogotovo za privatni sektor”, rekao je on. Zbog javne potrošnje u BiH koja je takva kakva jeste, Pucar smatra da je za nas najbolje rješenje investiranje u privatni sektor i da oni podižu kredite, a ne da to čine vlasti. Inače, Vlada RS juče je na sjednici raspravljala o stanju na tržištu hartija od vrijednosti i bankarskom sistemu u RS, međutim nisu nam dostavili tražene podatke, pa nismo bili u mogućnosti da vidimo stanje zdravlja finansijskih institucija.

I Fiskalno vijeće BiH održalo je juče sjednicu na kojoj je razmatrana informacija o pripremi globalnog okvira fiskalnog bilansa i politika u BiH za period od 2018. do 2020. godine i informacija o realizovanim i preostalim obavezama iz proširenog aranžmana s MMFom. Učesnici sastanka su se saglasili da ostaju čvrsto opredijeljeni za realizovanje svih prethodnih strukturnih mjera i obaveza iz aneksa potpisanog sporazuma s MMF-om.

nezavisne.com

 
loading...