Biznis

Bh. konzorcij: Uniforme sarajevske policije suprotne Ustavu FBiH

Bh. konzorcij: Uniforme sarajevske policije suprotne Ustavu FBiH – Bh. konzorcij proizvođača policijske i vojne opreme kojeg čine MEN d.o.o. Travnik, Koteks d.o.o. Tešanj, ZENKO d.o.o. Zenica, Tekstilna industrija d.o.o. Mostar, Uslužnost d.o.o. Sarajevo, Sparta d.o.o. Banja Luka, Miltex d.o.o Banja Luka, K.L.M. Prnjavor i Belt d.o.o. Banja Luka, pokrenuo je aktivnosti oko podnošenja tužbi zbog kršenja Ustava i zakona od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Istovremeno, uputili su molbu predsjedniku i potpredsjednicima FBiH, te premijeru i dopremijerima FBiH da nam omoguće ustavnopravnu zaštitu pred Ustavnim sudom FBiH u vezi sa ovim slučajem.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je 2013. godine usvojilo Pravilnik o uniformi za specijalne geografske uslove MUP-a KS kojim je, umjesto samo nekih, specijaliziranih, propisan izgled svih vrsta uniformi, a ne samo dopunskih dijelova i posebnih uniformi, kako to decidno propisuje federalna Uredba o jedinstvenoj policijskoj uniformi. Istovremeno izgled uniformi propisan navedenim Pravilnikom, u potpunosti je odstupio od izgleda propisanog Uredbom!? Tako danas u praksi imamo situaciju da policijski službenici u Kantonu Sarajevo imaju u potpunosti različite uniforme od policijskih službenika u drugim kantonima, čime se krši Ustav FBiH”, saopćili su.

Naglasili su da je odredbom Ustava Federacije BiH glava III, član 4. stav a. propisano da „Kantoni imaju sve nadležnosti koje nisu izričito povjerene federalnoj vlasti, a posebno su nadležni za uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga koje će imati jedinstvene federalne uniforme sa kantonalnim oznakama. Vlada FBiH donijela je Uredbu kojom se uređuju izgled, dijelovi i boja jedinstvene policijske uniforme svih policijskih snaga FBiH.

“Iako se kantonalni ministar unutrašnjih poslova pozvao na odredbe federalne Uredbe, sasvim je jasno da je time prekršen Ustav FBiH, ali i federalna Uredba, jer je pravna mogućnost propisivanja posebnih, specijaliziranih tipova i dijelova policijske uniforme teško zloupotrebljena i to u korist pojedinih, dominantno uvoznih brendova tj. zastupnika takve vrste policijske opreme”, naveli su.

Dalje navode da je spomenuti pravilnik iz 2013. godine ju potpunosti prilagođen i napravljen na način da favorizira samo jednu vrstu uniformi koje se uvoze u BiH, čime su domaći ali i svi drugi proizvođači diskriminirani, jer uopšte nemaju mogućnost da učestvuju u javnim nabavkama uniformi i druge opreme u Kantonu Sarajevo.

Time se našim kompanijama nanosi ogromna šteta. Napominjemo da se svi mi već duže od 20 godina specijaliziramo za ovu vrstu poslova. Tako se uniforme i druga oprema proizvedena u BiH danas koristi od strane policijskih agencija brojnih evropskih država. Slična stvar se ponavlja i na nivou BiH, jer je Vijeće ministara BiH usvojilo gotovo identičan Pravilnik, o čemu smo javnost upoznali u više navrata. Mi ćemo se nastaviti boriti protiv ovakvog ponašanja pojedinaca u institucijama, a apeliramo i na istražne organe da se uključe u cijelu priču”, zaključili su.

radiosarajevo.ba

loading...