Zenica

Aarhus centar Zenica – prva godišnjica

Aarhus centar Zenica – prva godišnjica – Eko forum Zenica je na današnji dan prije godinu dana 20.12. 2019.g. nakon višegodišnje borbe da to uspije, napokon ostvario svoj strateški cilj, transformaciju u Aarhus centar Zenica.

Tako je postao član kluba Aarhus centara u BiH, u kojem su Sarajevo, Banja Luka i Tuzla. Ovaj veliki uspjeh uz želju i nastojanje članova Eko foruma ne bi bio moguć da nam u tome nije svesrdno pomogla misija OSCA za BiH, koja je prepoznala i time i vrednovala dugogodišnji rad UG Eko forum Zenica, uz spoznaju o katastrofalnom stanju zagađenja okoliša u Zenici. Uz moralnu i materijalnu pomoć na osposobljavanju i jačanju UG Eko forum, njihova zasluga je i kvalitetno rješavanje prostora za rad udruženja, pa se na njihovu inicijativu i GU grada Zenica aktivno uključila u ovaj projekat kroz dodjelu poslovnog prostora na adresi Talića brdo br. 11. Prostor se izdaje u zakup na godinu dana i za sada se koristi bez plaćanja zakupa. Moramo istaći i činjenicu da je GU Zenica donirala prošle i ove godine određena sredstva za rad udruženja na čemu smo iskreno zahvalni.

Dobijanje statusa Aarhus centra nam je omogučilo i širi pristup fondovima za dodjelu projekata, pa je tako UG Eko forum odmah u januaru dobio projekat finansiran sredstvima Europske unije. Projekat je realizovan u saradnji sa CZŽS Banja luka na temu „Građanski monitoring realizacije KEAP ZDK“ u periodu 01.01.2020.do 31.07.2022.g.

Nakon prijave u aprilu je u saradnji sa CPCD ( Centar za promociju civilnog društva ) iz Sarajeva potpisan ugovor za sudjelovanje na projektu „Misli o prirodi“ na period od 01.06.2020. do 31.07.2022.g. kojeg finansira vlada Švedske. Eko forumu je kao ozbiljnom udruženju dodijeljen grant EKO HUB, gdje je predviđena saradnja sa gradovima Tešanj, Visoko, Žepće. U saradnji sa vladom Republike Češke je dobijen projekat iz programa „Transmition Promotional“ – „Zaštita okoliša i ljudska prava“. sa rokom realizacije od 01.04.do 31.10.2020.g. Tokom 2020.g. je nastavljena realizacija projekta „Inkluzivni razvoj sa biznisom“ u saradnji sa fondacijom Peace Nexus iz Švicarske, gdje su partneri na projektu GU Zenica, Arcelor Mittal, FMOIT, FUIP, Institut „Kemal Kapetanović“.

Uz ovako intenzivan rad na projektima u uvjetima pandemije COVID-19, održano je nekoliko  radionica u organizaciji misije OSCA na organizacionom jačanju i obuci članova udruženja i ostalih organizacija civilnog društva iz Zenice, javna prezentacija završenih projekata „Zaštita okoliša i ljudska prava“, „Građanski monitorig realizacije KEAP ZDK“, „Aktiviranje Centra za okoliš ZDK“, te učešće na većem broju akcija i manifestacija iz domena ekologije u Federaciji i BiH.

Potrebno je napomenuti da je nastavljena pravna bitka protiv zagađivaća, pa je tako nakon podnošenja naše tužbe u sept.2015.g. protiv A.Mittala i njihovog menadžmenta, dobijanja odgovaora od Tužilaštva ZDK, odgovora na žalbu od Glavne tužiteljice Tužilaštva ZDK, odgovora Federalnog tužilaštva i njihovog vraćanja na ponovno razmatranje u Tužilaštvo ZDK, ponovno upućena žalba Glavnom tužiocu Tužilaštva ZDK. Iz svega smo zaključili da su najveći krivci za katastrofalno stanje u zaštiti okoliša institucije države u čijoj nadležnosti je zaštita okoliša u državi. To najbolje ilustruju odluke tužilaštava, odziv na prezentacije projekata iz ekologije, odziv na okrugle stolove in sl. Kako tumačiti činjenicu da na čelno mjesto jednog od nazagađenijih kantona u FBiH dođe osoba bez dana radnog staža ili bilo kakvog znanja o ekologiji i kad na poziv za prezentaciju Alternativnog izvještaja o realizaciji KEAPa ZDK, dakle strateškog dokumenta tog ministarstva uopšte ne uspijemo ostvariti kontakt sa njima, jer su pokazali potpunu nezainteresovanost za to. Znajući za odnos institucija i odgovornih u njima, mi  u Zenici pa i državi imamo „fantastično stanje“ zaštite okoliša i čvrsto prvo mjesto u Europi po zagađenju okoliša, broju oboljelih, broju umrlih, troškovima zdravstva na liječenju posljedica zagađenja, zagađenju tla i voda, tretmanu otpada, zaštiti biodiveziteta. Sve u svemu, imali smo intenzivnu aktivnost čak i uprkos policijskom satu, turbulentnu godinu i uspješnu bar što se tiče angažmana članova Eko foruma Zenica, na čemu im se zahvaljujemo. Sa onoliko uspjeha koliko nam institucije odgovore svojim razmišljanjima i djelima a to procijenite sami.

Alibegović Zlatan, predsjednik Eko foruma Zenica

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem

PRETPLATITE SE NA BOSNIA VIDEO YOUTUBE KANAL KLIKOM NA: