Info

Skraćivanje suđenja i istraga

Skraćivanje suđenja i istraga- U naredne tri godine trebalo bi doći do vremenskog skraćenja trajanja suđenja, istraga, imenovanja u pravosuđu, kao i do...

Info

Osiguran posao za 7.100 nezaposlenih

Osiguran posao za 7.100 nezaposlenih- Agencija za rad i zapošljavanje BiH izradila je prednacrt programa rada za 2017. godinu u kojem se navodi da će prioritet...

Info

Kako jesti zdravo i jeftino

Kako jesti zdravo i jeftino- Zdrava prehrana ne mora nužno biti skupa. Štaviše, najskuplja je prehrana po restoranima pa svaki obrok koji odlučite sami kod...