Info

Prisluškuje nas ko god hoće

Da je bh. sistem, koji bi trebalo da štiti građane od špijuniranja iz inostranstva, šupalj kao švajcarski sir, svjedoči i podatak koji je u javnost procurio...

Info

Obavezno uputstvo za upoznavanje BiH

Prije nego što krenete u bilo koju zemlju, dobro je da se inforimšete o lokalnim običajima. Posebno je to slučaj sa Bosnom i Hercegovinom. Jer, u Bosni se kafa...

Info

Mladima omogućiti kupovinu stana

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog okvirnog sporazuma o zajmu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine (BiH) LD 1836 (2014) – kredit...

Info

Kakvu hranu jedemo ?

U današnjim uslovima globalne trgovine hranom zdravstveno neispravna hrana vrlo lako je dostupna na tržišu u veoma kratkom vremenu. Ohrabruje podatak da je...