Info

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o javnim nabavkama- Iako bi amandmani na Zakon o javnim nabavkama, ako bi bili usvojeni, građanima Bosne i Hercegovine na godišnjem nivou uštedjeli barem...

Info

Najlošiji prosperitet na Balkanu

Najlošiji prosperitet na Balkanu- Bosna i Hercegovina, prema najnovijoj listi Indeksa prosperiteta za 2015. godinu (The Legatum Prosperity Index) zauzima 86...

Info

Razvoj ruralnog poduzetništva u FBiH

Razvoj ruralnog poduzetništva u FBiH- Zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda i i generalni direktor...

Info

Ukupni dug FBiH 6.537,16 miliona KM

Ukupni dug FBiH 6.537,16 miliona KM- Nakon što se danas upoznala sa informacijom o vanjskom i unutarnjem dugu Federacije BiH na dan 31.12.2015. godine...

Info

BHRT: 31. maja isključenje iz EBU-a

BHRT: 31. maja isključenje iz EBU-a- Resorna komisija Doma naroda Parlamenta BiH nije usvojila izvještaje BHRT-a o realizaciji planskih dokumenata i reviziji...