Info

Dan ašure

23.oktobar 2015.god./10. muharrem 1437.hidžretske godine, koji pada u petak, 23.oktobra 2015.godine, prepoznatljiv je i pod imenima „ašura“ i „jevmi-ašura“ od...

Info

Javnarasprava.ba – uključi se !

Tim portala javnarasprava.ba, smatrajući da javnost treba biti uključena u raspravu o ključnim zakonima, analizirao je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o...

Info

Transparentnost budžeta za 2015.

Jedan od prvih koraka koje je Ured koordinatora za reformu javne uprave poduzeo na proaktivnom objavljivanju informacija od javnog značaja na web stranici je...

Info

Kako prepoloviti troškove za hranu

Troškovi za namirnice često su vrlo visoki, ali ujedno ih je najlakše kontrolisati jer to nisu računi koji dolaze mjesečno i koji su otprilike isti svaki...

Info

Putem solarnih panela do ušteda

U BiH se solarna energija trenutno najviše koristi kao podrška sistemima grijanja u kućama i javnim ustanovama. Ipak, uz pomoć off-grid sistema koji služe za...

Info

Treće izdanje Guide to B&H

Treće izdanje Guide to B&H – Početkom novembra iz štampe izlazi treće izdanje turističkog vodiča “Guide to Bosnia and Hercegovina” na...