Info

Koliko Balkanci godišnje odmaraju?

Koliko Balkanci godišnje odmaraju?- Mapa koju je napravio Jakub Marian pokazuje koliko dana Europljani zapravo odmaraju. I ovo je još samo jedan dokaz koji...

Info

Treba li BiH zakon o ličnom stečaju?

Treba li BiH zakon o ličnom stečaju?- Iako je većina zemalja u okruženju usvojila zakon o stečaju fizičkih osoba, situacija kada dužnik više ne može izmiriti...

Info

Državljanstva BiH na reviziji

Državljanstva BiH na reviziji- Ministarstvo civilnih poslova BiH raspisalo je treći poziv za reviziju svih osoba naturaliziranih nakon 6. aprila 1992., sve do...

Info

BiH prijeti demografska katastrofa

BiH prijeti demografska katastrofa- Ukoliko se trend iseljavanja nastavi, BiH bi do kraja 2017. godine mogla izgubiti više od 100 hiljada žitelja – skoro čitav...

Info

Za loš rad institucija BiH nema kazne

Za loš rad institucija BiH nema kazne  – Komisija za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH razmotriće revizorske izvještaje za šest...